Archiwum kategorii: INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  05.07.2020 r. I Komunia Św. w Parafii

7.30/F/ + Wandę Moś, Zofię Edwarczyk i zm. z rodziny

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka w 1 rocz. śm.

11.00/F/ W intencji dzieci I komunijnych i ich rodziców

11.00/K/ + Józefa i Teresę Stempin w rocz. śm.

17.00/K/ + Juliana Szczypkowskiego

PONIEDZIAŁEK – 06.07.2020 r.

7.00/F/ + Stefana Szymczaka – od żony Danuty

18.00/F/ + Marię w 30 rocz. śm. i Tadeusza Zygmuntów

WTOREK – 07.07.2020 r.

7.00/F/+ Barbarę Jany – od synów Przemysława i Sobiesława z rodzinami

18.00/F/+ Wacława i zm. z rodz. Majdzińskich

ŚRODA – 08.07.2020 r.

9.00/F/ Dziek. Błag. z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę dla mieszkańców z ul. Kaliskiej i Parkowej

18.00/F/ Nowenna za zmarłych

CZWARTEK – 09.07.2020 r.  

7.00 /F/ + Krystynę Lepka – od brata Jerzego z rodziną

18.00/F/ + Ks. Eugeniusza Niedzielskiego z racji urodzin – od Wojciecha i Grzegorza    

PIĄTEK – 10.07.2020 r.  

7.00/F/ + Mariana Nowaka – od córki Marioli z rodzina

18.00/F/ + Lucynę i Władysława Małolepszych z racji im.           

SOBOTA – 11.07.2020 r.

9.00/F/ + Wacława, Anielę i Czesława Gozdowskich

15.00/F/ Msza św. ślubna: Paweł Pazek i Katarzyna Maciejewska

16.30/F/ Msza św. chrzcielna

18.00/F/ + Bronisławę Szczygieł w rocz. śm, Anielę i Grzegorza Budkiewiczów

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  12.07.2020 r.

7.30/F/ + Józefa Piekarskiego w 29 rocz. śm.

9.00/R/ + Mariana Derę w 13 rocz. śm., Jadwigę i Ignacego Kamińskich

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/F/ + Mariana Domina w 7 rocz. śm. i zm. z rodziny

17.00/K/ + Helenę Mariana Młodzińskich z racji imienin       

Msza Święta Nowennowa

+Jana Stodolnego  –  od chrześniaka Zbyszka z rodziną,  rodz. Stangretów i Piątków

+Karola Śniadka –  od wuja Kazia z rodz. z Kaliszkowic Kal., wuja Bogdana z rodziną i kolegów z Biskupic Ołob.  

+Łucjana Dirska –  od Wandy Czemplik z rodziną i chrześniaka Piotra Stangreta z rodziną

+Adama Drożaka –  od Marii i Henryka Młynków, Janiny i Sławka Rybaków  

+Tadeusza Rybaka  –  od Teresy i Jana Muchów  z dziećmi, Danuty i Ryszarda Morzykowskich

+Stefana Szymczaka  –  od Agnieszki i Mariusza Jeziornych, Bogusi Skrzypińskiej z Dominikiem

+Mariana Nowaka–  od  Jana i Mariusza Adamowiczów z rodzinami, Bogusławy  Nieruchalskiej z rodziną

+Edwarda Nieszczesnego – od rodz. Młodzińskich i Ratajskich, Marii Paszkiewicz i Janiny Ciemnieckiej z rodzina

+Edwarda Siedleckiego –  od Krystiana Siedleckiego z rodz., Izabeli i Zbyszka Siedleckich z rodz.

+Henrykę Maciuszczak–  od rodz. Calińskich z Grabowa i rodz. Walichnowskich ze Smolnik

+Wiesława Małolepszego–  od  rodz. Jabłońskich z Grabowa i Doruchów z Chlewa, Tomasza Frajtaka z pracownikami

+Anielę Warga–  od sąś. Tresków, Danuty Sibilskiej i Ewy Korcz z rodziną

+Wacławę Tomala –  od  Marii z rodzina i Mirosławy Przybył z rodz. z Kaliszkowic Ołob.

+Czesławę Matyjak  –  od  Bolesława Janika z córkami i Marianny Janoś z rodz. z Topoli Małej

+Józefa Gorgola–  od  szwagrów Jurka i Jana z rodzinami

INTENCJE MSZALNE

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  28.06.2020 r.

7.30/F/ + Adama i Helenę Skrobańskich

9.00/R/ + Zm. z rodziny Kędziów i Krawczyków

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Irenę Janik

12.00/F/ + Teresę i Grzegorza Wojtkowskich

17.00/K/ + Zm. rodziców Józefę Leona Aksamskich i zm. rodzeństw

PONIEDZIAŁEK – 29.06.2020 r. Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 

7.30/F/ Dziek. Błag. w 47 rocz. ślubu Haliny i Tadeusza z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo i zm. rodziców z obu stron

18.00/F/ + Andrzeja Domagalskiego w 9 rocz. śm.

WTOREK – 30.06.2020 r.

7.00/F/+ Tadeusza Rybaka – od żony, syna i wnuka

18.00/F/+ Stanisławę Geppert i zm. z rodziny

ŚRODA – 01.07.2020 r.

9.00/F/ + Zm. z rodziny Mydlaków

18.00/F/ Nowenna za zmarłych

I CZWARTEK  MIESIĄCA– 02.07.2020 r.  

7.00 /F/ + Krystynę Majewską w 6 rocz. śm.

18.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Marty z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo       

I PIĄTEK MIESIUĄCA – 03.07.2020 r.  

7.00/F/ + Jana Mielczarka – od Józefa Matyjaka, rodz. Kowalków i Malików

8.00 Objazd chorych

15.00/F/ Spowiedź dzieci I komunijnych i ich rodziców

16.00/F/ Dziek. Błag. w 80 rocz. ur. z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

18.00/F/ W intencji Żywego Różańca          

I SOBOTA MIESIĄCA – 04.07.2020 r.

9.00/F/ + Janinę Mariannę Józefa Sznajder

16.00/F/ Msza św. ślubna: Leszek Chojnacki i Monika Szmaj

18.00/F/ + Reginę i Andrzeja Nawrockich i zm. rodziców z obu stron

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  05.07.2020 r. I Komunia Św. w Parafii

7.30/F/ + Wandę Moś, Zofię Edwarczyk i zm. z rodziny

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka w 1 rocz. śm.

11.00/F/ W intencji dzieci I komunijnych i ich rodziców

11.00/K/ + Józefa i Teresę Stempin w rocz. śm.

17.00/K/ + Juliana Szczypkowskiego

 Msza Święta Nowennowa                    

+Tadeusza Rybaka  –  od Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w  Grabowie i Członków Koła Pszczelarzy w Grabowie

+Stefana Szymczaka  –  od kuzyna Mieczysława Skrzypek z rodziną, rodz. Cierlaków z Ostrowa Wlkp.

+Krystynę Lepka – od rodzin Kempskich z Biernacic i Warszawy

+Mariana Nowaka–  od  rodz. Janickich z Damianem  i kuzynki Marianny Królak z rodz.

+Edwarda Siedleckiego –  od rodz.  Andrzeja Sitka z rodziną i rodz. Chwiałkowskich

+Henrykę Maciuszczak–  od Tadeusza i Henryka Maciuszczaków z rodzinami

+Henryka Krawczykowskiego –  od Janusza i Jarosława Urbaniaków z rodzinami

+Wiesława Małolepszego–  od  Urszuli Godyli z rodziną i Pawła Jędrzejaka z rodziną

+Anielę Warga–  od Krystyny Kupijaj, Romana Modrzejewskiego z rodz., Elżbiety Janickiej z rodz.

+Stanisława Małolepszego–  od  szwagierki Marii z rodziną

+Pelagię Stawirek –  od  Stefani i Jana Woźniaków z rodziną

+Wacławę Tomala –  od  rodz. Muszyńskich z Grabów Wójt. i rodz. Rauków z Masanowa

+Czesławę Matyjak  –  od  rodz. Leszczyńskich, Renaty Idczak i Pracowników Salonu  Fryzjerskiego

+Józefa Gorgola–  od  kolegi Benia z żona z Ostrzeszowa, rodz. Cierniaków z Ostrowa Wlkp.

+Jacka Bochena – od ciotki Heleny z Gorzowa i rodz. Ciurys z Gorzowa

 

INTENCJE MSZALNE

XII NIEDZIELA ZWYKŁA  21.06.2020 r.

7.30/F/ + Andrzeja Żuberka w 40 rocz. śm. i zm. Łucję i Kazimierza

9.00/R/ + Marka Pilarczyka – od siostry Ireny z rodziną

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ Dziek. Błag. z racji zakończenia roku przedszkolnego dla Przedszkola s. Salezjanek

12.00/F/ + Krystynę i Kazimierza Kempskich w 21 rocz. śm.

17.00/K/ + Józefa Wiktorię Stanisława Helenę Mazurków

PONIEDZIAŁEK – 22.06.2020 r.

7.00/F/ + Mariana Nowaka – od żony Anny

18.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Jakuba z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

WTOREK – 23.06.2020 r.

7.00/F/+ Edwarda Nieszczesnego – od córki Iwony z rodziną

18.00/F/+ Teresę i Jana Jędrzejaków

ŚRODA – 24.06.2020 r.

9.00/F/ Dziek. Błag. w 35 rocz. ślubu Grażyny i Stanisława z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

18.00/F/ + Teofila Niełacnego i zm. Władysławę

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK  – 25.06.2020 r.  

7.00 /F/ + Janinę Korzeńską – od Właścicieli i Pracowników Apteki Klasztorna w Grabowie

18.00/F/ + Mariana Kamińskiego w 2 rocz. śm.        

PIĄTEK – 26.06.2020 r.  

7.00/F/ + Anielę Warga – od córki Grażyny z rodziną

18.00/F/ W intencji nowo bierzmowanych

              + Władysławę i Jana Pięknych

SOBOTA  – 27.06.2020 r.

9.00/F/Dziek. Błag. z prośbą o zdrowie i Boże Błog. w rodzinie i gospodarstwie

16.00/F/ Dziek. Błag. w 1 rocz. ur. Igora i Adama z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę (chrzty)

18.00/F/+ Edmunda Gepperta – od sąś. Stempniewiczów i Pocztów

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  28.06.2020 r.

7.30/F/ + Adama i Helenę Skrobańskich

9.00/R/ + Zm. z rodziny Kędziów i Krawczyków

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Irenę Janik

12.00/F/ + Teresę i Grzegorza Wojtkowskich

17.00/K/ + Zm. rodziców Józefę Leona Aksamskich i zm. rodzeństwo

  Msza Święta Nowennowa      

+Mariannę Piątkowską  –  od wnuków Artura i Pawła

+Jacka Bochena – od Kamili Kowalczyk z mężem, Jana Presiaka z rodziną

+Józefa Gorgola–  od Anny i Bernarda Wawrzyniaków z Kwiatkowa, Wawrzyniaków z Mikstatu

+Czesławę Matyjak  –  od Tadeusza i Felixa Rybaków, Janiny Tomczak

+Wacławę Tomala  – od rodz. Małgorzaty i Bogdana Żmijewskich z Wielowsi, rodz.  Grygowskich z Zamościa i Zalejskich z Ostrowa Wlkp.

+Marka Pilarczyka–  od siostrzenic Kingi, Julity i Emilii z rodzinami, siostrzeńców Pawła i Roberta z rodzinami

+Anielę Warga–  od wnuczki Dominiki z Konradem i dziećmi, wnuków Marka i Jakuba z rodzinami

+Wiesława Małolepszego–  od chrześniaka Jacka z rodzicami, Pawła Pietrzaka z rodziną

+Henryka Krawczykowskiego –  od sąś. Sitków, Kałużów, Szymczaków i Krawczyków,   rodz. Pastuchów

+Weronikę Doruch–  od sąś. H. Tyjon i rodz. Małeckich, rodz. Martyków

+Henrykę Maciuszczak–  od sąś. Duszyńskich, Jerczyńskich, Wyrembelskich i Urbaniaków z Książenic

+Edwarda Siedleckiego–  od Marcina Nagięcia z rodz., rodz. Krzyżanowskich i Patkowskich

+Edwarda Nieszczesnego– od rodz. Kasprzaków i Kowalskich, Marii Ditfeld z rodziną

+Mariana Nowaka–  od Nowaków z Dębicza, szwagra Władysława z rodziną

+Krystynę Lepka – od sąś. Serafinowskich z rodzina, Grzegorza Kempskiego z rodz.  z  Grabowa

INTENCJE MSZALNE

XI NIEDZIELA ZWYKŁA  14.06.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Sitek w 8 rocz. śm.

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od Anety i Dominika Szymaniaków z córką

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Janinę Grech w rocz. śm. i zm. z rodziny

12.00/F/Dziek. Błag. w 20 rocz. ślubu Małgorzaty i Krystiana z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

17.00/K/ + Stanisława Bilskiego w 1 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 15.06.2020 r.

7.00/F/ + Stanisława Śmiatacza – od brata Kazimierza z rodziną

18.00/F/Dziek. Błag. z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jolanty

WTOREK – 16.06.2020 r.

7.00/F/+ Henrykę Maciuszczak – od córki Moniki z rodziną

18.00/F/+ Józefę i Wiktora Jaguźnych

ŚRODA – 17.06.2020 r.

9.00/F/+ Stanisławę Łabuda w 10 rocz. śm. i zm. Leona

18.00/F/ + Ignacego i Anielę Ofiarów i zm. z rodz. Ofiarów i Szewczyków

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK  – 18.06.2020 r.  Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

7.00 /F/ + Edwarda Nieszczesnego – od córki Lidii z rodziną

18.00/F/ + Mariannę w 40 rocz. śm. i Franciszka Niełacnych i zm. rodziców – procesja do 4 ołtarzy  

PIĄTEK – 19.06.2020 r.  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00/F/ + Weronikę Doruch – od wnuka Marka i pozostałych wnuków z rodziną

18.00/F/ + Helenę Mariana Calów w rocz. śm.

SOBOTA  – 20.06.2020 r.

9.00/F/+ Henryka Krawczykowskiego – od córki Haliny z synami                      

16.00/F/ Dziek. Błag. w 1 rocz. ur. Józefa i Wiktorii z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

18.00/F/+ Andrzeja Golickiego w 30 rocz. śm.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA  21.06.2020 r.

7.30/F/ + Andrzeja Żuberka w 40 rocz. śm. i zm. Łucję i Kazimierza

9.00/R/ + Marka Pilarczyka – od siostry Ireny z rodziną

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ Dziek. Błag. z racji zakończenia roku przedszkolnego dla Przedszkola s. Salezjanek

12.00/F/ + Krystynę i Kazimierza Kempskich w 21 rocz. śm.

17.00/K/ + Józefa Wiktorię Stanisława Helenę Mazurków

Msza Święta Nowennowa      

+Wacławę Tomala  –  od rodz. Olejników z Książenic, rodz. Starczanów z synem Rafałem

+Czesławę Matyjak  –  od kuzynki Zosi Biel z Bukownicy, Marka Stępnia z rodz. z  Bukownicy

+Józefa Gorgola–  od Małgorzaty i Hieronima Płókarzów z Rososzycy, rodz. Kieroniów i Kicińskich

+Jacka Bochena – chrześniaka Błażeja z rodziną, rodz. Kurdas z Sieroszewic

+Mariannę Piątkowską  –  od rodz. Jarosików i Mitułów

+Marię Michalską – Gotfryd – od  Renaty Wróblewskiej z mężem i rodziną

+Edmunda Gepperta – od Anny Piotra i Macieja Kicińskich z rodzinami, Lidii i Michała Dybulów

+Romana Maciaczyka – od Stanisława Izabeli i Dariusza Adamskich z rodz., kuzynów  Krystian, Mariana i Czesława Maciaczyków z rodzinami

+Danielę Polak – od rodz. Cegiełków z Zamościa, Hieronima Szukalskiego z rodz. z Radłowa

+Anielę Warga–  od chrześniaka Jana Kaczmarka z rodz., Ilony i Zbyszka z Ostrowa

+Wiesława Małolepszego–  od rodz. Strzeleckich z Kaliszkowic, rodz. Gryszków i Łacinów

+Edwarda Nieszczesnego– od sąś. z ul. Sienkiewicza: Frasów, Dombków, Rachutów, Cegiełków, Józefiaków, Michałczyków, Kistelów i Pomykałów

+Mariana Nowaka–  od Waldemara Mrugały z rodz., mieszkańców z ul. 11 Listopada i  Reymonta

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY ŚWIETEJ  –  07.06.2020 r.

7.30/F/ + Kazimierza Żuberka w rocz. śm. i zm. Łucję i Andrzeja

9.00/R/ + Andrzeja Gorgola w 4 rocz. śm. i zm. Józefę, Ludwika, Jana Furmaniaków

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Marię Strzelec i zm. z rodziny

12.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Dawida z prośbą o zdrowie, Bożą Opiekę o szczęśliwe zdanie matury

17.00/K/ + Zm. z rodz. Wargów Mazurkiewiczów i Czesławę Telega

PONIEDZIAŁEK – 08.06.2020 r.

7.00/F/ + Ewę Błaszczyk – od Janiny Szala i Sławki Lubienieckiej

18.00/F/+ Stanisława Łuczaka w 8 rocz. śm.

WTOREK – 09.06.2020 r.

7.00/F/+ Marka Pilarczyka – od siostry Doroty z rodziną

18.00/F/Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Piotra z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

ŚRODA – 10.06.2020 r.

9.00/F/+Cecylię Tułazy– od Janiny Masłowskiej, Marii Marchwackiej i Marianny Dziwińskiej

18.00/F/ + Romana Maciaczyka – od chrześniaczek Zenony i Eli z rodzinami

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO –         11.06.2020r.

7.30 /F/ + Janinę i Piotra Borków

10.00/F/ + Irenę Janik i zm. Antoninę, Piotra i Stefana Janików

12.00/F/ + Jadwigę Domagała i zm. Józefa

18.00/F/ + Szczepana Helenę Ptaków i zm. z rodz. Kędziów i Ptaków

PIĄTEK  – 12.06.2020r.

7.00/F/+ Urszulę Jaszczyńską – od rodz. Ilskich i Florczaków z Grabowa, rodz. Borowskich

18.00/F/+ Pelagię i Antoniego Smiatacz

SOBOTA  – 13.06.2020 r.

9.00/F/+ Romana Okonia – od Barbary Biel i Grażyny Skorupa z rodzinami     

11.00/K/ Dzięk. Błag. w intencji chorych – namaszczenie olejami chorych

16.00/F/ Msza św. chrzcielna

18.00/F/+ Dominika Marka Młodzińskich, Franciszka Juliannę Ratajskich

XI NIEDZIELA ZWYKŁA  14.06.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Sitek w 8 rocz. śm.

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od Anety i Dominika Szymaniaków z córką

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Janinę Grech w rocz. śm. i zm. z rodziny

12.00/F/Dziek. Błag. w 20 rocz. ślubu Małgorzaty i Krystiana z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

17.00/K/ + Stanisława Bilskiego w 1 rocz. śm

Msza Święta Nowennowa      

+Edwarda Siedleckiego – od Doroty Skiby z synami, Bożeny i Marii Nagięć

+Henrykę Maciuszczak–  od rodz. Dostatnich, Walaszczyków i Kucharskich, sąś.  Mazurków, Siwków, Tomalkiwwiczów z rodzinami

+Weronikę Doruch – od Jacka i Grażyny Lewandowskich, Andrzeja Nowaka

+Henryka Krawczykowskiego – od wnuków Dawida, Sylwii i wnuków  z Niemiec z rodzinami,  Wacława Berlika, rodz. Szałkiewiczów z Kaliszkowic Kal. i rodz. Jurkiewiczów

+Wiesława Małolepszego–  od Zarządu i Pracowników Profi i rodz. Łebków

+Anielę Warga–  od rodz. Glazerów, Agnieszki Marysz z rodziną

+Stanisława Małolepszego – od rodz. Dziążaków z Doruchowa i Kobielów z Mielcuch

+Marka Pilarczyka – od Pauliny i Marcina, rodz. Pilarczyków z Kalisza i rodz. Bacików z  Grabowa

+Wacławę Tomala  –  od rodz. Leśnierowskich z Wtórka, Doroty Mazur z rodziną

+Czesławę Matyjak  –  od Steni Bednarz z Puszczykowa, kuzynów Mariana i Kazimierza Bielów z rodzinami

+Józefa Gorgola–  od Skowronków i Kubiaków z Ostrowa Wlkp., rodz. Czuchrów z Ostrowa

+Jacka Bochena – od Pawła i Bernadetty Kalinów z synami, rodz. Bochnów z rodz. z Ostrowa Kal.

+Edmunda Gepperta – od Agnieszki Targosz i Justyny Wiśniewskiej z rodzinami, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bukownicy

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  31.05.2020 r.

7.30/F/ + Marię i Stanisława Pilarskich

9.00/R/ + Edwarda Siedleckiego – od rodz. Libudziców z Grabów Wójt. i Raduchowa

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/F/ + Łucję i Edmunda Dłubek i zm. rodziców z obu stron

12.00/F/ + Andrzeja Jana Janinę Rutkowskich

17.00/K/ + Zygmunta Serafinowskiego – od mieszkańców Biernacic

PONIEDZIAŁEK – 01.06.2020 r.

7.00/F/ + Edwarda Siedleckiego – od żony

18.00/F/+ Mariannę i Stanisława Pilarskich w rocz. śm.

WTOREK – 02.06.2020 r.

7.00/F/+ Henrykę Maciuszczak – od córki Ewy z rodziną

18.00/F/+ Stanisława Gawełka w 25 rocz. śm. i zm. Mariannę

ŚRODA – 03.06.2020 r.

9.00/F/ + Henryka Krawczykowskiego – od syna Krzysztofa

18.00/F/ + Edwarda Siedleckiego – od chrześniaka Marka z rodziną

                  Nowenna za zmarłych

I CZWARTEK MIESIĄCA – 04.06.2020 r.

7.00/F/ + Wiesława Małolepszego – od córki Magdaleny z rodziną

18.00/F/ + Marka Pilarczyka – od siostry Marii z mężem

I PIĄTEK MIESIĄCA  – 05.06.2020r.

7.00/F/+ Edmunda Gepperta – od Marii i Tadeusza Budkiewiczów        8.00 Objazd Chorych

15.00/F/ Spowiedź I Piątkowa

16.00/F/+ Anielę Warga – od córki Jadwigi z mężem

18.00/F/+ Weronikę Doruch – od Żywego Różańca II Róża

I SOBOTA MIESIĄCA – 06.06.2020 r.

9.00/F/+ Stanisławę Bronisława Torbów

18.00/F/+ Cecylię i Piotra Tomaszewskich (Różaniec)

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY ŚWIETEJ  –  07.06.2020 r.

7.30/F/ + Kazimierza Żuberka w rocz. śm. i zm. Łucję i Andrzeja

9.00/R/ + Andrzeja Gorgola w 4 rocz. śm. i zm. Józefę, Ludwika, Jana Furmaniaków

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/K/ + Marię Strzelec i zm. z rodziny

12.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Dawida z prośbą o zdrowie, Bożą Opiekę o szczęśliwe zdanie matury

17.00/K/ + Zm. z rodz. Wargów Mazurkiewiczów i Czesławę Telega

Msza Święta Nowennowa

+Edmunda Gepperta – od Prezes Marianny Powązki i Zarządu Powiatowego PSL w Ostrzeszowie, Pracowników WORD w Kaliszu

+Mariannę Piątkowską- od rodz. Skupniów z Biernacic, rodz. Kłokowskich i Cierniaków

+Jacka Bochena – od T. Ratajskiej z dziećmi i rodz. Wargów z Książenic

+Józefa Gorgola–  od Krystyny Jędrzejak z rodz. i  rodz. Rusków z Ostrowa

+Czesławę Matyjak  –  od sąś. Budkiewiczów, Młodzińskich, Nawrockich i rodz. Rybków

+Wacławę Tomala  –  od rodz. Libudziców z Raduchowa i Grabów Wójt. i rodz. Otwiasków z Kani

+Danielę Polak–  od Ryszarda Grzesiaka z Kaliszkowic Ołob., sąś. Gorgolów i Pilarczyków

+Zdzisława Machalicę–  od Beaty i Romana Malągów, Katarzyny i Norberta Banasiaków i Anny i Marcina Borowczyków

+Stanisława Małolepszego – od sąś. Hędryki i Pawła Mencla, rodz. Królów i Błaszczyków  z Zamościa

+Anielę Warga–  od Józefa Matyjaka z rodz., Renaty Idczak i rodz. Leszczyńskich

+Wiesława Małolepszego–  od Pracowników Sklepów w Grabowie i Mikstacie, Izabelli i Piotra Jędroszków z córkami

+Weronikę Doruch – od Współpracowników Salezjańskich w Grabowie i rodz.  Warszawskich z Książenic

+Henrykę Maciuszczak–  od Jana, Justyny i Sławomira Zielińskich z rodzinami, Teresy i Marka Czwordonów

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  24.05.2020 r.

7.30/F/ + Adama Kozana – od rodz. Szczypkowskich

9.00/R/ + Helenę i Antoniego Libudziców, Weronikę i Stanisława Kladów

9.30/F/ Suma w intencji Parafii

11.00/F/ + Eleonorę Leonarda Mieczysława Ilskich

12.00/F/ + Eugenię Małolepszą i zm. Czesława i Zbigniewa

17.00/K/ + Helenę Biadała

PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 r.

7.00/F/ + Czesławę Matyjak – od siostry Teresy z rodziną

18.00/K/+ Stanisława Hełkę w 6 rocz. śm.

WTOREK – 26.05.2020 r.

7.00/F/+ Tadeusza i Marię Sitek

18.00/K/+ Stanisława Pieprza w 10 rocz. śm.  

ŚRODA – 27.05.2020 r.

9.00/F/ + Marię i Józefa Strzeleckich

18.00/K/ + Franciszka i Tadeusza Bielów i zm. z rodz. Szkopków i Bielów

                   Nowenna za zmarłych

CZWARTEK – 28.05. 2020 r.

7.00/F/ + Pelagię Stawirek – od Wojciecha i Elżbiety Koniecznych z rodziną

18.00/K/ + Stanisława Łuczaka i zm. rodziców

PIĄTEK  – 29.05.2020r.

7.00/F/+ Danielę Polak – od córki Beaty z rodziną

18.00/K/+ Antoniego Teodozję Fludrów

SOBOTA – 30.05.2020 r.

9.00/F/+ Dorotę Ignacego Bronisława Chmielinów

16.00/F/ Msza św. chrzcielna

18.00/K/+ Teresę i Antoniego Mazurkiewiczów

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  31.05.2020 r.

7.30/F/ + Marię i Stanisława Pilarskich

9.00/R/ + Edwarda Siedleckiego – od rodz. Libudziców z Grabów Wójt. i Raduchowa

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/F/ + Łucję i Edmunda Dłubek i zm. rodziców z obu stron

12.00/F/ + Andrzeja Jana Janinę Rutkowskich

17.00/K/ + Zygmunta Serafinowskiego – od mieszkańców Biernacic

Msza Święta Nowennowa

+Urszulę Jaszczyńską–  od Anny i Cezarego Cumków z Mikstatu, Teresy Żuberek z Ostrzeszowa i Joli z rodz. z Lipki

+Romana Maciaczyka – od Marianny Janickiej, córki Ewy i Mirki z rodzinami, rodz. Dybulów z Kużnicy Bob.

+Stanisława Śmiatacza – od Elżbiety Hęłka i Moniki i Roberta Dobrasiak

+Edmunda Gepperta – od Mariana i Stanisława Janickich, Józefa Idzikowskiego z rodz. z Chlewa

+Mariannę Piątkowską- od Marii Nycek i rodz. Palczewskich z Krotoszyna

+Jacka Bochena – od rodz. Walichnowskich ze Smolnik  i rodz. Wieteckich

+Józefa Gorgola–  od Magdaleny Tomiak z rodz., Tomasza Skrzypek z Anią i rodziną

+Czesławę Matyjak  –  od Dyrekcji i Pracowników Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku -Białej i Raczyńskich ze Szkolnej

+Wacławę Tomala  –  od rodz. Sójków z Rososzycy i rodz. Thielów z Zamościa

+Anielę Warga–  od Zakładu Kamieniarskiego rodziny Rybka i rodz. Sowów z Sycowa

+Wiesława Małolepszego–  od Właścicieli i Załogi Firmy Pletak i rodz. Walasów z Książenic

+Henryka Krawczykowskiego–  od Tadeusza Urbaniaka z rodz. i Pracowników Firmy  Konstal

+Henrykę Maciuszczak–  od Bernadetty i Hilarego Chmielinów i Pracowników Firmy Fartpol z Grabowa

+Edwarda Siedleckiego – od rodz. Drewniaków z Wielowsi, Edwarda i rodz. Gozdowskich

 

INTENCJE MSZALNE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  17.05.2020 r.

7.30/F/ +  Tadeusza i Pelagię Ilskich

9.00/R/ + Dominika Olka w 10 rocz. śm. i zm. z rodz. Olków, Mielcarków i Szmajów

9.30/F/ Dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II z racji 100 rocz. urodzin papieża

11.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Kamila z prośba o zdrowie i Bożą Opiekę

12.00/F/ + Mariana w 12 rocz. śm. i Helenę Młodzińskich

17.00/K/ + Stanisława Franciszkę i Jadwigę Wargów

 PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 r.

7.00/F/Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Jagody z prośba o zdrowie i Boże Błog. dla niej i w rodzinie

18.00/K/+ Andrzeja Stempnia w 17 rocz. śm.

WTOREK – 19.05.2020 r.

7.00/F/+ Genowefę Szewczyk – od Zarządu i Członków Stowarzyszenia Pelikan w Grabowie

18.00/K/+ Wacława Morawca w 6 rocz. śm.

ŚRODA – 20.05.2020 r.

9.00/F/ + Teresę Jarosik w 10 rocz. śm.

18.00/K/ + Helenę Sabinę Teofila Słodowych

                   Nowenna za zmarłych

CZWARTEK – 21.05. 2020 r.

7.00/F/ + Teresę Bartłomiej w 1 rocz. śm.

18.00/K/ + Janinę i Józefa Szmajów

PIĄTEK  – 22.05.2020r.

7.00/F/+ Zdzisława Machalicę – od rodz. Idzikowskich i Kazimierza Kędzierskiego z rodzinami

18.00/K/+ Jana Bąka w 2 rocz. śm. i zm. Sylwestra i Annę Mitułów

SOBOTA – 23.05.2020 r.

9.00/F/+ Stanisława Janinę Adama Danutę Prauzińskich

16.00/F/ Msza św. ślubna: Paweł Szulc i Wioletta Mełech  

18.00/K/+ Karola Stambułę w 2 rocz. śm.

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  24.05.2020 r.

7.30/F/ + Adama Kozana – od rodz. Szczypkowskich

9.00/R/ + Helenę i Antoniego Libudziców, Weronikę i Stanisława Kladów

9.30/F/ Suma w intencji Parafii

11.00/F/ + Eleonorę Leonarda Mieczysława Ilskich

12.00/F/ + Eugenię Małolepszą i zm. Czesława i Zbigniewa

17.00/K/ + Helenę Biadała

Msza Święta Nowennowa

+Edwarda Siedleckiego–  od Ewy i Janka Szukalskich z rodz., rodz. Jaszczyńskich z Zamościa

+Henrykę Maciuszczak–  od rodz. Jeziorskich z Bełchatowa, Magdaleny i Andrzeja  Mielczarek z córka Laurą

+Weronikę Doruch–  od rodz. Pacynów i rodz. Chudzińskich z Krotoszyna

+Henryka Krawczykowskiego–  od sąś. Stempniewiczów, Łatków, Pałków i Tokarków

+Wiesława Małolepszego–  od Zakładu Pogrzebowego Pawła Szkopka z kolegami ekipy pogrzebowej, Burmistrza Miasta i Gm. Grabów nad Prosną Maksymiliana Ptaka

+Anielę Warga–  od pracowników Zakładu Kamieniarskiego Łukasz Warga, Haliny Wyryma z Grabowa

+Stanisława Małolepszego–  od sąś. Jadwigi Kępskiej i Pawła Mencla z rodz. i rodz.  Gorgolów z Zamościa

+Marka Pilarczyka–  od rodz. Zadków i Marków z Zamościa, Małgorzaty i Marka  Sobieraj z Ostrzeszowa

+Pelagię Stawirek–  od rodz. Marzeńskich, Krystiana i Henryka Błaszczyków z rodziną

+Wacławę Tomala  –  od kolegów Janka z pracy, kolegów i znajomych Bogdana z Ostrzeszowa

+Czesławę Matyjak  –  od Henryka i Tadeusza Maciuszczaków z rodzinami

+Józefa Gorgola–  od Firmy Krzysztofa Frankowskiego i rodz. Pilarczyków z Renty

                                               

INTENCJE MSZALNE

V NIEDZIELA WIELKANOCNA  10.05.2020 r.

7.30/F/ + Jadwigę i Mieczysława Młodzińskich w rocz. śm.

9.00/R/ + Wacławę Tomala – od Józefa, Marka i Zdzisława Szmajów z rodzinami

9.30/F/ Suma w intencji Parafii

11.00/F/ + Kazimierza Sitka

12.00/F/ + Czesława Łuczaka w 20 rocz. śm.

17.00/K/ + Stanisława Sitka

PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 r.

7.00/F/+ Weronikę Doruch – od syna z rodziną

18.00/K/+ Stefana Gellerta w 5 rocz. śm. i zm. rodziców z obu stron

WTOREK – 12.05.2020 r.

7.00/F/+ Henryka Krawczykowskiego – od syna Andrzeja z żoną i córkami

18.00/K/+ Monikę Szafarską i zm. Ludwika

ŚRODA – 13.05.2020 r.

9.00/F/+ Annę, Stanisława Antoniego Kempa

18.00/K/ + Irenę Jaśkiewicz        (różaniec)

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK – 14.05. 2020 r.

7.00/F/+ Wiesława Małolepszego – od syna Mariusza z rodziną

18.00/K/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Anny z prośba o zdrowie i Bożą Opiekę

PIĄTEK  – 15.05.2020r.

7.00/F/+ Jana i Zofię Piotrowskich

18.00/K/+ Helenę Ignacego Józefę Szczepana Bilskich

SOBOTA – 16.05.2020 r.

9.00/F/+ Marka Szewczyka i zm. z rodziny

18.00/K/+ Mariannę Katarzynę i Szczepana Dybulów

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  17.05.2020 r.

7.30/F/ +  Tadeusza i Pelagię Ilskich

9.00/R/ + Dominika Olka w 10 rocz. śm. i zm. z rodz. Olków, Mielcarków i Szmajów

9.30/F/ Dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II

11.00/F/ Dziek. Błag. w 18 rocz. ur. Kamila z prośba o zdrowie i Bożą Opiekę

12.00/F/ + Mariana w 12 rocz. śm. i Helenę Młodzińskich

17.00/K/ + Stanisława Franciszkę i Jadwigę Wargów

Msza Święta Nowennowa

+Anielę Warga–  od rodz. Wargów z Książenic i rodz. Wargów z Biernacic

+Stanisława Małolepszego–  od Sitków i Zofii z Grabowa, sąsiadki Marii Zatylnej

+Danielę Polak –  od Grzesiaków z Ostrzeszowa i Teresy Aksamskiej i sąś. Wargów

+Marka Pilarczyka–  od sąś. Derów i Rauków z Zamościa, Szulców z Wygody Plugawskiej i szwagra Adama

+Wacławę Tomala  –  od Bożeny Muszalskiej z córkami, rodz. Jaszczyńskich z Zamościa

+Czesławę Matyjak  –  od rodz. Kołodziejów z Wielowsi i Pawła Mosia z rodziną

+Józefa Gorgola–  od rodz. Nowickich z Zabłocka i rodz. Wawrzyniaków z Zabłocka

+Jacka Bochena –  od cioci Marianny i kuzyna Sławomira, kuzynki Marii z rodziną

+Mariannę Piątkowską od Marii Szmaj z Kaliszkowic, rodz. Łachajczyków z Zamościa i  Skibów z Biernacic

+Wiesława Małolepszego–  od mieszkańców z ul. Szkolnej i Bolesława Janika z rodziną

+Marię Michalską-Gotfryd–  od bratowej Barbary, chrześniaka Marka i Zenona Drożaka

+Edmunda Gepperta –  od Marii Wróbel z mężem, rodz. Szuletów i Wyrwasów z Kraszewic

+Stanisława Śmiatacza–  od sąś. Janiny Korzeńskiej i rodz. Harężów, rodz. Krupińskich i  Wróblów z Mikorzyna

+Romana Maciaczyka–  od rodz. Bąków z Bukownicy, Anety Kubiaczyk z rodziną

+Weronikę Doruch–  od Janiny Szala i Kazimiery Mikołajczyk z Książenic

INTENCJE MSZALNE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  – ,,DOBREGO PATERZA’’-  03.05.2020 r.

7.30/F/ + Floriana i Pelagię Kanteckich i zm. z rodziny

9.00/R/ + Kazimierza Szmaja w 20 rocz. śm.

9.30/F/ W intencji Ojczyzny i jej bohaterów

11.00/F/ + Stanisława i Józefa Puchałów i zm. rodziców

12.00/F/+ Józefa Jarzynę w 19 rocz. śm.

17.00/K/ + Antoniego i Bronisławę Rybczyńskich i zm. Edwarda Kupijaj

PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020 r.

7.00/F/ + Helenę Klimczak w rocz. śm.

18.00/K/ + Józefa i Kazimierza Sitków i zm. Teresę

WTOREK – 05.05.2020 r.

7.00/F/ O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla Marii

18.00/K/ + Mariannę Gawełek w 7 rocz. śm. i zm. Stanisława

ŚRODA – 06.05.2020 r.

9.00/F/ + Bronisława i Józefa Nagięciów

18.00/K/ + Irenę i Andrzeja Jabłońskich

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK – 07.05. 2020 r.

7.00/F/ + Henryka Krawczykowskiego – od żony Jadwigi

18.00/K/ + Stanisławę Chmielina z racji im. i zm. rodziców Marię i Stefana

PIĄTEK  – 08.05.2020r.

7.00/F/ + Krystiana Łacinę w 3 rocz. śm. – od żony Marii i córki Marzeny z rodziną

18.00/K/ + Czesławę i Stanisława Łępów

SOBOTA – 09.05.2020 r.

9.00/F/ + Marianne i Leona Walaszczyków i zm. z rodziny

18.00/K/ + Stanisława Ratajskiego w 2 rocz. śm. – od księdza Proboszcza (chrzest)

V NIEDZIELA WIELKANOCNA  10.05.2020 r.

7.30/F/ + Jadwigę i Mieczysława Młodzińskich w rocz. śm.

9.00/R/ + Wacławę Tomala – od Józefa, Marka i Zdzisława Szmajów z rodzinami

9.30/F/ Suma w intencji Parafii

11.00/F/ + Kazimierza Sitka

12.00/F/ + Czesława Łuczaka w 20 rocz. śm.

17.00/K/ + Stanisława Sitka

Msza Święta Nowennowa

+Mariannę Piątkowską od rodz. Piekarskich i Anny Organista z Marszałek

+Jacka Bochena –  od Marcina i Beaty Biel z córkami, rodz. Puchałów i Kozłowskich ze Smolnik

+Józefa Gorgola–  od szwagra Stanisława z żoną z Zabłocka i rodz. Skupniów z Biernacic

+Czesławę Matyjak  –  od rodz. Jagiełów z Wielowsi i rodz. Puchałów i Matyjaków

+Wacławę Tomala  –  od rodz. Pilarczyków z Kalisza i rodz. Kędziów z Rogaszyc

+Marka Pilarczyka–  od teścia Gabriela z rodz. i Konrada Ptaka z rodziną

+Danielę Polak –  od rodz. Kaniów z Biernacic, Stanisława Zmyślonego z rodz. z Giżyc

+Zdzisława Machalicę–  od Danuty i Marka Górnych z rodz., Krystyny i Henryka Janickich z mamą

+Stanisława Małolepszego–  od rodz. Leńskich i Puchałów z Grabowa

+Anielę Warga–  od Bogumiły i Piotra Ilskich i rodz. Walczaków, rodz. Mieczników

+Wiesława Małolepszego–  od Teresy i Mateusza Jałkiewiczów, Pracowników Sklepu Ami w Grabowie

+Henryka Krawczykowskiego–  od sąś. K. Kaźmierczaka z rodziną i sąś. Kędziów   

+Edmunda Gepperta –  od rodz. Grabarczyków z Książenic, Włodzimierza Skowrońskiego i rodz. Guzendów

+Romana Maciaczyka–  od Magdaleny i Krzysztofa Gancarczyk i rodz. Gancarczyk z Ostrzeszowa, rodz. Przemusiałów z Dębicza i Kosmów z Grabowa