Bierzmowanie

W oparciu o Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej, nry 429-439

„…sakramenty święte powinny być udzielane i przyjmowane w parafii przynależności…” (nr 412 PSDK)

 Spotkania

Spotkania w każdy 2 piątek miesiąca. Rozpoczynamy od spowiedzi św. godz. 17.30 następnie Msza św. z homilią dla kandydatów.

Centralny punkt  przygotowania stanowi uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii oraz udział raz w miesiącu w spotkaniu w  drugi piątek miesiąca. Każdy kandydat prowadzi Dzienniczek swoich praktyk religijnych i rozwoju formacyjnego, w którym odnotowywane są:

– udział w niedzielnej Eucharystii

– miesięczna spowiedź;

– udział w nabożeństwach: różańcowym, roratach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach, majowym.

– w okresie bezpośrednim przed bierzmowaniem spotkania modlitewne – lekcje śpiewu (przed wyznaczonym dniem Bierzmowania przez ks. Biskupa).


Przypominamy zasadę, że bierzmowanie i przygotowanie do niego odbywa się w parafii, do której kandydat należy, a nie w parafii, na której terenie znajduje się Gimnazjum, do którego uczęszcza.


W czasie udzielenia sakramentu Bierzmowania niezbędny jest świadek Bierzmowania, najczęściej Rodzic Chrzestny lub inna osoba dorosła, wierząca o odpowiednich kwalifikacjach moralnych.


Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby wiarę swoją mężnie wyznawać, bronił jej i według niej żył.

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, 
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę, 
 • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Kto może bierzmować?
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?
Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony.
Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być:

 • w stanie łaski uświęcającej
 • odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Skutki bierzmowania są następujące:

 • udoskonala łaskę chrztu,
 • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.