I Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii w naszej Parafii obejmuje:

– regularne uczestnictwo w katechezie szkolnej

– regularne uczestnictwo w Mszy św. w niedzielę (ze wskazaniem na Mszę Św. o godzinie 11.00 w kościele klasztornym)

– udział w nabożeństwach różańcowych, roratnich, drogach krzyżowych i nabożeństwach majowych w większości

– udział rodziców w  wyznaczonych konferencjach przygotowujących całe rodziny do przyjęcia przez dziecko I Komunii Świętej – po Mszach Św. o godzinie 12.00 według wskazań ks. Proboszcza.

I Komunia Święta ma miejsce co rok w II niedzielę maja o godzinie 10.00


Aneks 19, par. II Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej – Instrukcja „Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów”

„Dzieci powinny przystępować do I Komunii Świętej w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności.

W parafiach uczestniczą bowiem we Mszy Świętej niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy Św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. niedzielnej.”