Archiwum kategorii: INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020 r.

7.30/F/ + Mariannę i Józefa Szorków

9.00/R/ + Irenę Szmaj w 7 rocz. śm.

9.30/F/ Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Waleriana Stodolnego w 25 rocz. śm. i zm. Janinę

12.00/F/ + Zofię Pękacz

17.00/F/ + Annę, Romana i Stanisława Strzeleckich

PONIEDZIAŁEK – 24.02.2020 r.

7.00/F/ + Jacka Bochena – od córki Agnieszki z mamą

11.00/F/ + Józefa Gorgola – od mieszkańców Biernacic

18.00/F/ + Stanisławę i Ignacego Nawrockich, Józefę i Franciszka Pilarczyków w rocz. śm.           

WTOREK – 25.02.2020 r.

7.00/F/ + Marię Michalską – Gotfryd – od brata Adama z żoną

11.00/F/ + Edmunda Gepperta – od Elżbiety i Wojciecha Koniecznych i Prac. Apteki pod Pelikanem

18.00/F/ + Mariannę w 15 rocz. śm. i Alfreda Kowalskich

ŚRODA POPIELCOWA – 26.02.2020 r.

9.00 /F/ + Edmunda Gepperta – od Andrzeja Grygielewicza z rodziną z Warszawy

11.00/F/ + Mariannę Kłysz w 1 rocz. śm.

16.00 /F/ + Wiktorię i Ludwika Latoniów i zm. Macieja

18.00/F/ + Marię Niedźwiedzką w rocz. śm., Helenę i Józefa Ilskich

CZWARTEK –  27.02.2020 r.

7.00/F/ + Ryszarda Ilskiego – od brata Andrzeja z żoną

18.00/F/ + Stanisława Dembka w 3 rocz. śm. i zm. rodziców z obu stron

PIĄTEK – 28.02.2020 r.

7.00/F/ + Stanisława Śmiatacza – od bratanka Pawła z rodziną

17.00/F/ Droga Krzyżowa

18.00/F/ + Anielę i Ignacego Ofiarów i zm. z rodz. Ofiarów i Szewczyków

SOBOTA – 29.02.2020 r.

9.00/F/ + Czesławę Matyjak – od męża Józefa  

18.00/F/ + Włodzimierza Lubienieckiego    

I NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU- 01.03.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Ludwika Lesława Olczaków

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od rodz. Bartłomiej z Raduchowa i Zofii Nawrot z Benią

9.30/F/  Suma za Parafian                                                                                         

11.00/K/ + Halinę Karbowską w 19 rocz. śm.  

12.00/F/ + Helenę i Mariana Młodzińskich z racji im.

16.00 /F/ Gorzkie Żale – z nauką pasyjną

16.45/F/ + Józefa Stodolnego w 15 rocz. śm.

INTENCJE MSZALNE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020 r.

7.30/F/ + Władysława Harężę i zm. z rodziny

9.00/R/ + Walentynę i Franciszka Gawronów

9.30/F/ Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Teresę Pilarczyk w 1 rocz. śm.

12.00/F/ + Władysława Ślusarczyka i zm. Marię i zm. z rodziny

17.00/F/ + Jadwigę Franciszka i Stanisława Wargów

PONIEDZIAŁEK – 17.02.2020 r.

7.00/F/ + Jana Kubasika – od rodz. Chrzanowskich

18.00/F/ Dziek. Błag. w 93 rocz. ur. Czesławy z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę        

WTOREK – 18.02.2020 r.

7.00/F/ + Bogdana Pilarczyka – od brata Marka

18.00/F/ + Marię Ditfeld i zm. rodziców Edmunda i Wiktorię i brata Piotra

ŚRODA – 19.02.2020 r.

9.00/F/ + Mariana Polaka

18.00/F/ + Reginę Korpys – od Ryszarda Lubryki ze Sławina

                        Nowenna za zmarłych

CZWARTEK –  20.02.2020 r.

7.00/F/ + Urszulę Jaszczyńską – od kuzynki Grażyny Kasprzak  z rodz. i kuzynów Uli i Zbyszka z rodz.  

18.00/F/ + Rudolfa Lisowskiego – od szwagierki Kazimiery z rodziną

PIĄTEK – 21.02.2020 r.

7.00/F/ + Mariannę Piątkowską – od córki Ewy z rodz.

18.00/F/ + Krystynę Łacina – od Zofii Nawrot i Bernadety Ławniczak

SOBOTA  – 22.02.2020 r.

9.00/F/ + Ludwika Ptaka i zm. z rodz. Ptaków i Bielów

16.00/F/ Dziek. Błag. w 40 rocz. ślubu Józefa i Jadwigi  z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie (chrzty)

18.00/F/ + Kazimierza Chudzińskiego    

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020 r.

7.30/F/ + Mariannę i Józefa Szorków

9.00/R/ + Irenę Szmaj w 7 rocz. śm.

9.30/F/ Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Waleriana Stodolnego w 25 rocz. śm. i zm. Janinę

12.00/F/ + Zofię Pękacz

17.00/F/ + Annę, Romana i Stanisława Strzeleckich

Msza Święta Nowennowa

+Piotra Biela –  od Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w Ostrzeszowie i Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów – Namysłaki

+Andrzeja Kaczmarka –  od rodz. Łachajczyków z Zamościa i Zarembów z Masanowa, Derów i Rauków z Zamościa

+Ewę Błaszczyk –  od sąś. Marii i Pawła Wawrzyniaków i Katarzyny Fabianowskiej z rodz.

+Waleriana Domagalskiego – od Jolanty Adamskiej, Małgorzaty Wróblewskiej i Lidii Łaska z rodzinami

+Romana Maciaczyka – od rodz. Fabiszów, Borkowskich, Adamskich i Jerzego Puchały i koleżanek żony

+Mieczysława Kędzia– od rodz. Wojciechowskich, Gałków i Zofii Kołodziejczak

+Stanisława Śmiatacza – od Polskiego Związku Kola Emerytów i Rencistów w Grabowie, Członków Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego

+Ryszarda Ilskiego –  od rodz. Łuczaków z Grabów Wójt i kolegi z technikum Włodzimierza Ofierskiego

+Edmunda Gepperta –  od Edyty Kraus z rodz. i Tomasza Wajsa z rodz.

+Marię Michalską – Gotfryd–  od Joanny Drożak z rodz. Sokołów z Wielowsi  i bratanicy Wandy z rodz.

+Genowefę Domagalską –  od wnuków Tomasza i Natalii z rodzinami

+Jana Kubasika –  od rodz. Żubrowskich z Grabowa i rodz. Tyców z Parzynowa

+Macieja Tułacza–  od rodz. Cudniewiczów i Cuprów z Grabowa

INTENCJE MSZALNE

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2020 r.

7.30/F/ + Ludwika Szafarskiego i zm. rodzeństwo Henryka i Ryszarda

9.00/R/ + Teodora Mariannę Władysława Szmajów

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Franciszka i Pelagię Chudzińskich

12.00/F/  Dziek. Błag. w 95 rocz. ur. Pelagii z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

17.00/F/ + Edwarda Trynkla

PONIEDZIAŁEK – 10.02.2020 r.

7.00/F/ + Juliannę Stacherzak w rocz. śm. i zm. Romana

18.00/F/+Tadeusza Orłowskiego w rocz. śm.      

WTOREK – 11.02.2020 r.

7.00/F/ + Zygmunta Serafinowskiego – od rodz. Chudzińskich

18.00/F/ + Marię, Włodzimierza, Jana, Krystynę Mikołajewskich

ŚRODA – 12.02.2020 r.

9.00/F/ + Annę Klimek w 21 rocz. śm. i zm. Władysława i zm. z rodziny

18.00/F/ + Teresę Rybczyńską w 10 rocz. śm.

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK –  13.02.2020 r.

7.00/F/ Dziek. Błag. w 91 rocz. ur. Pelagii z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

18.00/F/ + Mariannę i Jana Fabiszów   (po mszy nabożeństwo różańcowe)

PIĄTEK – 14.02.2020 r.

7.00/F/ + Macieja Tułacza – od rodz. Górnych

18.00/F/ + Eugeniusza Bilskiego w 11 rocz. śm. i zm. Halinę

SOBOTA  – 15.02.2020 r.

9.00/F/ + Czesława i Lucynę Cal w rocz. śm.

18.00/F/ + Mieczysława Żaka w 6 rocz. śm       

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020 r.

7.30/F/ + Władysława Harężę i zm. z rodziny

9.00/R/ + Walentynę i Franciszka Gawronów

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                           11.00/K/ + Teresę Pilarczyk w 1 rocz. śm.

12.00/F/ + Władysława Ślusarczyka i zm. Marię i zm. z rodziny

17.00/F/ + Jadwigę Franciszka i Stanisława Wargów

Msza Święta Nowennowa

+Jana Kubasika –  od sąś. Tresków, Kuliński, Czesławy i Józefa Matyjaków z rodz.

+Macieja Tułacza–  od rodz. Guzendów, Osiewałów, Szuletów i p. Skowrońskiego

+Genowefę Domagalską –  od Bożeny i Krzysztofa Jarychów z córką Katarzyną i zięciem

+Marię Michalską – Gotfryd–  od rodz. Sitków z Grabowa i chrześniaczki Anny

+Edmunda Gepperta –  od szwagierki Wandy z mężem i chrześniaczki Erwiny Płockiej z mężem i dziećmi

+Ryszarda Ilskiego –  od Bernadetty i Tadeusza Foglów z rodz., szwagra Krzysztofa z rodz. z Biernacic

+Stanisława Śmiatacza – od Krystyny Skórniak z rodz. i p. Jadwigi Domagalskiej z rodz.

+Mieczysława Kędzia– od Edwarda Dziubińskiego z żoną, sąś. Kusińskich z Grabów  Wójt., i rodz. Ślęków

+Romana Maciaczyka – od Andrzeja i Renaty Ziętków i Mariana Pękacza z rodz.

+Waleriana Domagalskiego – od Teresy Domin z córkami i rodz. Woźniaków

+Urszulę Jaszczyńską – od sąś. Kempskich z Biernacic i Ślęków z Ostrzeszowa

+Reginę Korpys – od rodz. Piątków i Stangretów, Kierownictwa z Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Ostrzeszowskiego

 

INTENCJE MSZALNE

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.02.2020 r. OFIAROWANIE PAŃSKIE – „Matki Bożej Gromnicznej”

7.30/F/ + Marię i Kazimierza Kubasików

9.00/R/ + Bogdana Pilarczyka – od siostry Ireny z rodziną

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Andrzeja Szczypkowskiego w rocz. śm.  

12.00/F/ + Janinę i Stanisława Szlachta, Gertrudę i Feliksa Wyrymów i zm. z rodziny

17.00/F/ + Henryka Grzywaczewskiego w 19 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 03.02.2020 r.

7.00/F/ + Macieja Tułacza – od siostry Magdaleny z rodz. i brata Jakuba z rodz.

18.00/F/+ Czesława Jarczewskiego   

WTOREK – 04.02.2020 r.

7.00/F/ + Helenę i Jana Hęciaków

18.00/F/ Dziek. Błag. w 85 rocz. ur. Pelagii Lukas z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

ŚRODA – 05.02.2020 r.

9.00/F/ + Jana Kubasika – od cioci Krysi z rodziną

18.00/F/ + Zygmunta Serafinowskiego – od rodz. Walczaków i Ogrodowiaków

                  Nowenna za zmarłych

I CZWARTEK MIESIĄCA –  06.02.2020 r.

7.00/F/ + Genowefę Domagalską – od córki Aliny z rodziną

18.00/F/ + Janinę Streker i Mariannę Dzik

I PIĄTEK MIESIĄCA – 07.02.2020 r.

7.00/F/ + Marię Michalską – Gotfryd – od córki Niny z rodziną             8.00 Objazd Chorych

15.00/F/ Spowiedź I Piątkowa

16.00/F/ + Zofię, Kazimierza i Grzegorza Strzeleckich

18.00/F/ + Genowefę Domagalską – od Matek Żywego Różańca

SOBOTA MIESIĄCA  – 08.02.2020 r.

9.00/F/ + Mieczysława Paszczaka w 15 rocz. śm. i zm. Mariannę

16.00/F/ Dziek. Błag. w 50 rocz. ślubu Jerzego i Anny z prośbą o zdrowie i Boże Błog. w rodz.                                                                                

18.00/F/ + Mariannę i Jana Kwaśnych i zm. z rodziny     

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2020 r.

7.30/F/ + Ludwika Szafarskiego i zm. rodzeństwo Henryka i Ryszarda

9.00/R/ + Teodora Mariannę Władysława Szmajów

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Franciszka i Pelagię Chudzińskich

12.00/F/  Dziek. Błag. w 95 rocz. ur. Pelagii z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławięnśtwo

17.00/F/ + Edwarda Trynkla

Msza Święta Nowennowa

+Edmunda Gepperta –  od kuzynki Krystyny Geppert z Poznania i kuzynki Janiny z rodz.

+Ryszarda Ilskiego –  od Macieja Jaguźnego z rodz. i pracowników Piekarni i Ciastkarni p.  Mosia

+Stanisława Śmiatacza – od Zbigniewa Tarchalskiego z rodz. i sąsiadów Sikorów

+Mieczysława Kędzia– od teściów Czesławy i Stanisławy Michałczyk z Rogaszyc  i rodz. Nawrockich z Grabowa

+Romana Maciaczyka – od Jerzego i Agnieszki Kubosiów, Marcina i Magdy Potyrałów z dziećmi

+Bogdana Pilarczyka – od siostrzeńca Darka z Zoną i dziećmi i szwagra Adama i rodz. Gmerków ze Sławina

+Waleriana Domagalskiego – od Mirosławy Grzywaczewskiej i Bogny Kajda z rodziną

+Urszulę Jaszczyńską – od sąś. Biernatów i Kozłowskich z Biernacic, Grzegorza  Kempskiego z rodziną

+Reginę Korpys – od Łukasza i Konrada z rodzinami

+Ewę Błaszczyk – od Ewy i Andrzeja Ilskich, Barbary i Michała Gałków

+Andrzeja Kaczmarka – od kolegów Adriana Cegiełki i Adama Rojka z żonami

+Piotra Biela – od Justyny Rachuty i Agaty Marek z rodzinami z Przedborowa, Mariana i Leszka Bielów z rodzinami

INTENCJE MSZALNE

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2020 r.

7.30/F/ + Tadeusza Nagięcia

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od kolegi Damiana Rojka z żoną

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Teresę Kempa w rocz. śm.

12.00/F/ + Zofię i Stefana Niedźwiedź

                  Za rodziny Salezjańskie przez wstawiennictwo św. Jana Bosko o zdrowie i Boże Błog.– odnowienie przyrzeczeń salezjańskich współpracowników

17.00/F/ + Henryka Dłubka w 9 rocz. śm. i zm. rodziców Stefanie i Bronisława

PONIEDZIAŁEK – 27.01.2020 r.

7.00/F/ + Stanisława Ratajskiego – od Tadeusza i Danuty Jeżewskich

18.00/F/+ Agnieszkę i Stefana Cywińskich          

WTOREK – 28.01.2020 r.

7.00/F/ + Genowefę Domagalską – od córki Marii z mężem Czesławem

18.00/F/ + Marię Michalską – Gotfryd – od syna Edwarda z żoną 

ŚRODA – 29.01.2020 r.

9.00/F/ + Edmunda Gepperta – od wychowawczyni, koleżanek i kolegów ze Szkoły Podst.  rocz. 1956

18.00/F/ Nowenna za zmarłych

CZWARTEK –  30.01.2020 r.

7.00/F/ + Ryszarda Ilskiego – od córki Agnieszki z mężem i wnukiem Fryderykiem

18.00/F/ + Stanisława Śmiatacza – od siostry Jadwigi

PIĄTEK – 31.01.2020 r.

7.00/F/ + Mieczysława Kędzia – od siostry Jadwigi

18.00/F/ + Helenę Polarczyk – od syna Przemysława z rodziną

I SOBOTA MIESIĄCA  – 01.02.2020 r.

9.00/F/ + Urszulę Rycerską w 1 rocz. śm.

18.00/F/ + Piotra Biela w 1 rocz. śm. i zm. Helenę

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.02.2020 r. OFIAROWANIE PAŃSKIE – „Matki Bożej Gromnicznej”

7.30/F/ + Marię i Kazimierza Kubasików

9.00/R/ + Bogdana Pilarczyka – od siostry Ireny z rodziną

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                             11.00/K/ + Andrzeja Szczypkowskiego w rocz. śm.  

12.00/F/ + Janinę i Stanisława Szlachta, Gertrudę i Feliksa Wyrymów i zm. z rodziny

17.00/F/ + Henryka Grzywaczewskiego w 19 rocz. śm.

Msza Święta Nowennowa

+Genowefę Domagalską – od Elżbiety Kuś z rodziną, Barbary i Henryka Jaguźnych

+Marię Michalską – Gotfryd – od rodz. Warszawskich z Ostrzeszowa i Jurka Nowaka z  rodz. z Rogaszyc

+Edmunda Gepperta –  od sąś. Korczów, Galusińskich, Janickich, Ciesielskich, Ogrodowskich i Michalskich

+Ryszarda Ilskiego –  od chrześniaczki Moniki z mamą i siostrą Karoliną, rodz. Florczaków z Dębicza

+Stanisława Śmiatacza – od uczniów klasy III Tech. Logistycznego w Ostrzeszowie i mieszkańców z ul. Słowackiego

+Mieczysława Kędzia– od siostrzenicy Urszuli z rodz. i rodz. Szwarców z Ostrowa Wlkp.  

+Romana Maciaczyka – od Krystyny Kazimierza Drzazga, Karoliny i Marka Litwin z dziećmi, Małgorzaty Drzazga z dziećmi, Pauliny i Krzysztofa Drzazga

+Bogdana Pilarczyka – od rodz. siostrzenicy Kingi z rodz. i siostrzeńca Pawła Jańczaka z Anią

+Waleriana Domagalskiego – od Dariusza Polugi z siostrą Justyną i Józefa Szmaja z rodz.

+Urszulę Jaszczyńską – od Elżbiety Vogel z rodziną, Beaty i Andrzeja Suś z Zamościa

INTENCJE MSZALNE

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020 r.

7.30/F/ + Bogusława Zadka w 1 rocz. śm.

9.00/R/ + Teresę Szmaj i zm. Tadeusza

9.30/F/ O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla ks. Mariusza                                                                                              

11.00/K/ + Mariana  Gruszczyńskiego  w 20 rocz. śm.

12.00/F/ + Reginę i Józefa Śmiataczów  

17.00/F/ + Leona Orłowskiego w rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 20.01.2020 r.

7.00/F/+ Mieczysława Tomalę w 3 rocz. śm.

            + Genowefę Domagalską – od siostry Elżbiety z rodziną

WTOREK – 21.01.2020 r.

7.00/F/+ Piotra Biela – od Jana i Edyty Bochen

            + Andrzeja Kaczmarka – od chrzestnej z mężem i kuzynki Mileny z rodziną z Masanowa

ŚRODA – 22.01.2020 r.

9.00/F/ + Ewę Błaszczyk – od Marylki i Andrzeja Tomaszewskich, Małgorzaty Ibron, Sławka i Natalii, koleżanek i kolegów z Aresztu Śledczego w Ostrowie

                Nowenna za zmarłych                                                                                         

CZWARTEK –  23.01.2020 r.

7.00/F/+Reginę Korpys– od sąś. Strzeleckich i Krajewskich, Mirosława Skowrońskiego z rodz.

            + Marię Michalską – Gotfryd – od córki Hani z rodziną

PIĄTEK – 24.01.2020 r.

7.00 /F/ + Edmunda Gepperta – od Prac. Ośrodka Pomocy Społ. i Pracow. Centrum Kultury  w Grabowie

              + Ryszarda Ilskiego – od brata Piotra z rodziną

SOBOTA  – 25.01.2020 r.

9.00/F/ + Jana Gorgola

18.00/F/ + Zm. Józefa, Marcelego Piotra w rocz. ich śmierci  

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2020 r.

7.30/F/ + Tadeusza Nagięcia

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od kolegi Damiana Rojka z żoną

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                            

11.00/K/ + Teresę Kempa w rocz. śm.

12.00/F/ + Zofię i Stefana Niedźwiedź

                  Za rodziny Salezjańskie przez wstawiennictwo św. Jana Bosko o zdrowie i Boże  Błog.– odnowienie przyrzeczeń salezjańskich współpracowników

17.00/F/ + Henryka Dłubka w 9 rocz. śm. i zm. rodziców Stefanie i Bronisława

Msza Święta Nowennowa

+Marię Michalską – Gotfryd – od rodz. Zielińskich z Książenic, Zofii Migoń i rodz. Ciurysów

+Edmunda Gepperta –  od rodz. Majdzińskich i sąś. Wieczorków z rodziną

+Ryszarda Ilskiego –  od p.  Renaty Idczak i rodz. Leszczyńskich, p.  Jadwigi Domagalskiej   i rodz. Szczypińskich

+Stanisława Śmiatacza – od chrześniaczki Bożeny z rodz. i chrześniaka Janusza  Tarchalskiego

+Helenę Polarczyk – od Mileny i Krystiana Błaszczyków, Haliny i Bronisława Zawadów z Ostrzeszowa

+Mieczysława Kędzia– od chrześniaka Stanisława z rodz. i mamą Czesławą i sąś. Bilskich

+Stanisława Bąka – od kuzynki Barbary i kuzynów Mariana i Klemensa

+Romana Maciaczyka – od rodz. Nowakowskich z Kozłów i Jerzego i Agnieszki Kubosiów  z córką

+Bogdana Pilarczyka – od rodz. Pilarczyków z Kalisza i Bacików z Grabowa

+Waleriana Domagalskiego – od Janiny i Bolesława Kowalczyków z Ostrowa, Urszuli i Mariana Kozienko

+Urszulę Jaszczyńską – od rodz. Rauków i Derów z Zamościa i Potaśni, rodz. Spalonych i Grzegorza Rojka

+Reginę Korpys  – od Stanisława Biela z rodz., p. Tomalowej z Grabowa i rodz. Weberów

+Ewę Błaszczykod Łukasza Wargi z rodz., kuzynki Krysi z Żytna

+Andrzeja Kaczmarka   – od Damiana i Renaty Muszyńskich z dziećmi z Wtórka, Leszka Armatysa z rodz.

+Piotra Biela – od Krzysztofa i Zdzisławy Jankowskich z synami, Danuty i Zenona Sztuckich

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA CHRZTU  PAŃSKIEGO – 12.01.2020 r.

7.30/F/ + Pawła Kołodziejczaka i zm. z rodziny

9.00/R/ + Marię i Jana Grzelaków

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Urszulę Jaszczyńską – od mieszkańców Biernacic

12.00/F/ + Henryka Szuletę w 2 rocz. śm.

17.00/F/ + Stanisława Wargę

PONIEDZIAŁEK – 13.01.2020 r.

7.00/F/+ Mieczysława Kędzia – od wnuka Kamila z rodz.

            + Jerzego Wiedemanna – od sąś. Dębskich, Gumińskich, Nawrockich, Olczaków, Porębów i Stodolnych

WTOREK – 14.01.2020 r.

7.00/F/+ Kazimierza Bukowskiego w 2 rocz. śm.

            + Stanisława Bąka – od sąs. Pietrusiaków z Książenic

ŚRODA – 15.01.2020 r.

9.00/F/ + Romana Maciaczyka – od Janusza Szczota, Lili i Joasi Plewa

                Nowenna za zmarłych                                                                                            

CZWARTEK –  16.01.2020 r.

7.00/F/+ Bogdana Pilarczyka – od bratanka Przemysława z żona i bratanicy Agnieszki z rodz.

            + Waleriana Domagalskiego – od rodz. Kukółów z Marszałek i wnuczki Marioli z mężem

PIĄTEK – 17.01.2020 r.

7.00 /F/ + Urszulę Jaszczyńską- od rodz. Nowackich i Żuberków                    + Reginę Korpys – od chrześniaczki Marii i dziećmi z Siedlikowa                                                                         

SOBOTA  – 18.01.2020 r.

9.00/F/ Dziek. Błag. w  40 rocz.  ur. Aleksandra z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

18.00/F/ Dziek. Błag. w  1  rocz.  ur. Leona z prośbą o zdrowie i Boże Opiekę i o zdrowie i Bożą Opiekę dla Jerzego       

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020 r.

7.30/F/ + Bogusława Zadka w 1 rocz. śm.

9.00/R/ + Teresę Szmaj i zm. Tadeusza

9.30/F/ O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla ks. Mariusza z racji im.                                                                                           

11.00/K/ + Mariana  Gruszczyńskiego  w 20 rocz. śm.

12.00/F/ + Reginę i Józefa Śmiataczów  

17.00/F/ + Leona Orłowskiego w rocz. śm.

Msza Święta Nowennowa

+Genowefę Domagalską – od sąsiadów Jarychów i Prauzińskich

+Marię Michalską – Gotfryd – od sąś. Renaty i Roberta Szuletów z rodzinami, Ewy i  Edmunda Cuprów, Magdaleny i Marcina Górnych i Teresę Drożak z synami

+Edmunda Gepperta –  nauczycieli i pracow. i emerytowanych naucz. i pracow. Szkoły Podst. w Grabowie i pracow. byłego Gimnazjum w Grabowie

+Ryszarda Ilskiego –  od rodz. Kasprzaków z Biernacic, rodz. Spalonych z Zamościa

+Stanisława Śmiatacza – od rodz. Jackowiaków i Anity Szczypskiej z rodziną

+Helenę Polarczyk – od rodz. Piećko i Bożeny Białek z rodziną

+Mieczysława Kędzia– od rodz. Kieroniów i Kicińskich, rodz. Bogdana i Zofii Ptaków

+Romana Maciaczyka – od rodz. Kudziów z Latowic i rodz. Nowetów z Ostrzeszowa i Dębicza

+Bogdana Pilarczyka – od siostrzeńca Pawła i Roberta z rodzinami, Jarka z rodz.  i  siostrzenicy Julity

+Waleriana Domagalskiego – od Macieja Jaguźnego z rodziną i Henryka Błaszczyka z rodziną

+Urszulę Jaszczyńską – od kuzyna Stanisława Mielcarka z rodz., i rodz. Jaszczyńskich z  Zamościa

+Reginę Korpys  – od rodz. Bukowskich z Kaliszkowic Kal. i Stanisława Fiólki z rodz. z Komorowa

+Ewę Błaszczykod Emilii Górnej z rodz., Adama Poczty z synami

+Andrzeja Kaczmarka   – od rodz. Rycerskich z Ostrowa, kuzynów Adama i Dawida,  kuzynki Barbary i Tobiasza Olek z dziećmi

+Piotra Biela – od rodz. Klońskich z Rososzycy i Kubosiów z Olszyny

INTENCJE MSZALNE

II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim – 05.01.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Józefa Serafinowskich, Janinę Stanisława Kubasików

9.00/R/ + Jana Otwiaskę i zm. rodziców

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Helenę Ludwika i Lesława Olczaków

12.00/F/ Dziek. Błag. w 100 rocz. ur. Kazimiery Pieprz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

17.00/F/ + Helenę i Ludwika Kaniów

PONIEDZIAŁEK- 06.01.2020 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego  – „Trzech Króli” 

7.30/F/ Dziek. Błag. z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę dla mieszkańców ul. Rataja

9.00/R/ + Bogdana Pilarczyka – od siostry Krystyny z rodz. z Kaliszkowic

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                              

11.00/F/ + Andrzeja Sitka w 1 rocz. śm.

                     + Edwarda Kupijaj w rocz. śm.

17.00/F/ + Helenę i Antoniego, Henryka Strzeleckich

WTOREK – 07.01.2020 r.

7.00/F/+ Reginę Korpys – od siostry Cecylii i chrześniaczki Marii z mężem

            + Urszulę Jaszczyńską – od bratanicy Moniki z rodziną z Godziesz

ŚRODA – 08.01.2020 r.

9.00/F/ + Marię Michalską – Gotfryd – od córki Hani z rodziną

                  Nowenna za zmarłych                                                                                    

CZWARTEK –  09.01.2020 r.

7.00/F/+ Edmunda Gepperta – od siostry Maryli

                + Ryszarda Ilskiego – od mamy i brata Sławka

 PIĄTEK – 10.01.2020 r.

7.00 /F/ + Stanisława Śmiatacza – od brata Antoniego         

                   + Helenę Polarczyk – od córki Eweliny z rodziną                         

SOBOTA  – 11.01.2020 r.

9.00/F/+ Stanisława i Martę Lipka ( po Mszy chrzest)

18.00/F/+ Barbarę Galusińską w 9 rocz. śm. i zm. Stanisława     

NIEDZIELA CHRZTU  PAŃSKIEGO – 12.01.2020 r.

7.30/F/ + Pawła Kołodziejczaka i zm. z rodziny

9.00/R/ + Marię i Jana Grzelaków

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                            

11.00/K/ + Urszulę Jaszczyńską – od mieszkańców Biernacic

12.00/F/ + Henryka Szuletę w 2 rocz. śm.

17.00/F/ + Stanisława Wargę

Msza Święta Nowennowa

+Reginę Korpys  – od Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat i prac. Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie

+Urszulę Jaszczyńską – od Tomasza Skrzypka z Anią i dziećmi i rodz. Skrzypków z Zamościa

+Marię Michalską – Gotfryd – od rodz. Kurzawów i sąś. Szkopków

+Edmunda Gepperta – od rodz. Kulczyckich i sąś. Hanny Przybył z rodziną

+Ryszarda Ilskiego – od kuzynostwa Janiny i Tadeusza z rodzinami i sąś. z ul. Kaliskiej

+Stanisława Śmiatacza – od nauczycieli i prac. oraz emerytowanych nauczycieli i  pracowników Szkoły Podst. w Grabowie i pracowników Centrum Kultury w Grabowie

+Helenę Polarczyk – od rodz. Faltyńskich i Ireny Domagalskiej z rodziną

+Mieczysława Kędzia– od Jacka Smardza z rodz. i sąś. Kazimiery i Grzegorza Palatów z rodzinami z Doruchowa

+Jerzego Wiedemanna – od sąś. Puchałów, Sibińskich, Młodzińskich, Wojterów i Sitków

+Stanisława Bąka – od Tadeusza Ciemnego i sąś. Haliny Lipiak

+Romana Maciaczyka – od Barbary i Rafała Zawadów z córką i rodz. Szmajów i Wabników z Grabowa

+Bogdana Pilarczyka – od bratanicy Justyny z rodz. z Biskupic Ołob., bratanicy Pauliny z Marcinem, Magdaleny i Łukasza Zarembów z dziećmi

+Waleriana Domagalskiego – od Henryki i Adama Drożaków z rodz. i Krystyny  Skurniak z rodz.

+Ewę Błaszczykod koleżanek z Czajkowa, Anny Żuberek i Jerzego Gernalczaka

+Piotra Biela – od Grzegorza Wach z rodz. rodz. Marka Skowrońskiego z Kaliszkowic Kal.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA – 29.12.2019 r. – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7.30/F/ + Sylwestra Ździabka

9.00/R/  Dziek. Błag. w 40 rocz. ur. Bożeny z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                            

11.00/K/ + Mariannę i Józefa Leńskich

12.00/F/ + Annę Błoch i zm. Mariana i zm. z rodz. Rembaczów

17.00/F/ +  Jadwigę i Mariana Walczaków

PONIEDZIAŁEK – 30.12.2019 r.

7.00/F/+ Andrzeja Kaczmarka – od Danuty Banasiak i Mirosławy Płomińskiej z rodzinami

7.00/F/+ Ewę Błaszczyk – od koleżanek Lucyny, Haliny i Alicji

WTOREK – 31.12.2019 r.

7.00/F/+ Marię Michalską – od Marii i Henryka Młynek, Anny i Daniela Raczyńskich

17.00/F/ Dziek. Błag. z podziękowaniem za odebrane łaski w kończącym się roku z prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich parafian w nowym 2020 roku (nab. przebłagalne na zakoń. roku)

ŚRODA – 01.01.2020 r. – UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI

9.00/R/ + Teresę Bartłomiej – od Piotra z rodziną

9.30/F/  Suma za Parafian                                                                                             

11.00/K/ W pewnej intencji

12.00/F/ + Lesława Treskę w 7 rocz. śm.

17.00/F/ + Władysławę i Teofila Niełacnych i zm. z rodziny

I CZWARTEK MIESIĄCA  –  02.01.2020 r.

7.00/F/+ Reginę Korpys – od wnuka Macieja z rodziną

7.00 /F/ + Urszulę Jaszczyńska – od Cegiełków i Rosików z rodzinami

I PIĄTEK MIESIĄCA – 03.01.2020 r.

7.00 /F/ + Bogdana Pilarczyka – od siostry Doroty z rodziną                  8.00 Objazd chorych                                                                                 

15.00/F/  Spowiedź I Piątkowa

16.00/F/ + Waleriana Domagalskiego – od chrześniaka Piotra Ilskiego z rodziną

18.00/F/ W intencji Żywego Różańca         

SOBOTA  – 04.01.2020 r.

9.00/F/+ Edmunda Gepperta – od syna Karola z żoną i wnukami

18.00/F/+ Bronisława Dziwińskiego w 3 rocz. śm.        

II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim – 05.01.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Józefa Serafinowskich, Janinę Stanisława Kubasików

9.00/R/ + Jana Otwiaskę i zm. rodziców

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                            

11.00/K/ + Helenę Ludwika i Lesława Olczaków

12.00/F/ Dziek. Błag. w 100 rocz. ur. Kazimiery Pieprz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

17.00/F/ + Helenę i Ludwika Kaniów

INTENCJE MSZALNE

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019 r.  

7.30/F/+ Elżbietę Włodarczyk – od rodz. Tomczaków

9.00/R/+ Reginę i Jana Skrobańskich w 15 rocz. śm.

9.30/F/ Suma za Parafian

11.00/K/+ Helenę Biadała w 17 rocz. śm.

12.00/F/+ Zm. z rodziny Kempskich, Gelertów i Jarczaków

17.00/F/ Dziek. Błag. w 1 rocz. ur. Miłosza z prośbą o zdrowie i Boże Błog.

PONIEDZIAŁEK – 23.12.2019 r.

7.00/F/+ Annę i Zygmunta Pichrów i zm. z rodziny

18.00/F/+ Zygmunta Rakowicza w 10 rocz. śm. i zm. Joannę

WTOREK – 24.12.2019 r.

7.00/F/+ Reginę Korpys – od rodz. Stambułów z Grabów Pust.

21.00/K/+  Halinę Jarzyna w rocz. śm.

24.00/F/ Pasterka w  intencji Parafian   

ŚRODA – 25.12.2019 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

9.00/R Dziek. Błag. w 50 rocz. ślubu Bolesława i Janiny z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

9.30/F/  + Stanisławę Chmielina w rocz. śm.

11.00/K/ + Andrzeja Godylę w 3 rocz. śm.  

12.00/F/ + Ewę Pietrzak z racji im. i zm. Edmunda

CZWARTEK – 26.12.2019 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

7.30/F/ + Helenę, Józefa i Adama Skrobańskich

9.00/R/ + Tadeusza Szmaja i zm. Teresę

9.30/F/ + Genowefę i Adama Gałeckich w rocz. śm.

11.00/K/ + Irenę Janik

12.00/F/ + Grzegorza Nowaka w 10 rocz. śm.

17.00/F/ + Jadwigę Łuczak w 23 rocz. śm.

PIĄTEK  – 27.12.2019 r.

7.00/F/+ Ryszarda i Dariusza Niedźwiedź

18.00/F/ Dziek. Błag. w 40 rocz. ślubu Haliny i Andrzeja z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę w rodz.

SOBOTA  – 28.12.2019 r.

9.00/F/+ Edmunda Gepperta – od żony Marii

16.00/F/+ Waleriana Domagalskiego – od żony i córek z rodzinami(chrzest)

18.00/F/+ Janinę i Stefana Kucharskich, Czesławę i Stanisława Łępów                

NIEDZIELA – 29.12.2019 r. – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7.30/F/ + Sylwestra Ździabka

9.00/R/  Dziek. Błag. w 40 rocz. ur. Bożeny z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

9.30/F/ + Suma za Parafian                                                                                            

11.00/K/ + Mariannę i Józefa Leńskich

12.00/F/ + Annę Błoch i zm. Mariana i zm. z rodz. Rembaczów

17.00/F/ +  Jadwigę i Mariana Walczaków