Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosił się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej w celu zarezerwowania terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa.


Dokumenty

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa i składają dokumenty:

  • zgoda z parafii (jeśli oboje narzeczeni są z innej niż nasza parafii)
  • dowody osobiste
  • aktualne akty chrztu
  • trzy dokumenty z USC (jeśli nie było wpierw ślubu cywilnego)
  • zaświadczenia z odbytego kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
  • xero świadectwa ukończenia katechizacji w szkole średniej
  • dane o świadkach Ślubu
  • w przypadku ponownego zawarcia Ślubu – akt zgonu współmałżonka

Po przedstawieniu powyższych  dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisany zostaje protokół kanoniczny i dane osobowe do zapowiedzi.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Należy bezpośrednio po rozpoczęciu wygłaszania Zapowiedzi odbyć pierwszą z dwóch spowiedzi  przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy zaznaczyć w konfesjonale, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna – adnotacja na odpowiednich kartkach, wydanych przez Proboszcza)

  • pierwszy raz w czasie rozpoczęcia wygłaszania zapowiedzi,
  • drugi raz tuż przed ślubem.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu omówienia Liturgii.