Historia parafii i kościoła Farnego

Kościół Parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP i Św. Mikołaja przy ulicy Grodzkiej, murowany 1662-1684r. pokryty dachówką żłobkowatą, został spalony w 1830 r. obecny kształt o zatartych cechach barokowych, nadała odbudowa w 1870 r. 3-nawowy bazylikowy z prezbiterium dwuprzęsłowym, niższym od nawy głównej, zamkniętym wielobocznie. Trzyprzęsłowy korpus nawowy nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami. Nawy boczne od nawy głównej oddzielają półkoliste arkady wsparte na filarach. Ściany naw i filary oddzielone są zdwojonymi pilastrami. Od strony południowej na przedłużeniu nawy bocznej, znajduje się kwadratowa kaplica, 2 ołtarze barokowe XVIII/ XIX w, witraże Jana Piaseckiego. Z zewnątrz elewacje boczne są oszkarpowane. Przy wejściu na plac kościoła ustawiony jest wysoki unikalny krzyż drewniany z 12 ludowymi rzeźbami Pawła Brylińskiego z 1858r.