Cmentarz parafialny

Zmarli parafii w Grabowie nad Prosną grzebani są na cmentarzu parafialnym, który jest w zarządzie Proboszcza parafii.

Cmentarz został zewidencjonowany we wrześniu 2013 roku. Jest podzielony na odpowiednie kwatery, numery grobów są oznaczone.

Każdy pochowany zapisany jest w księdze cmentarnej i musi mieć swojego opiekuna (zarządcę grobu). Raz użyty grób, za który składa się stosowną ofiarę w biurze parafialnym zgodnie z wymogami prawa administracyjnego i kościelnego, ważny jest 20 lat.

Prolungatę na kolejne 20 lat można odnowić w biurze parafialnym, dokonując stosownych opłat. W przeciwnym razie grób przeznaczony zostaje do ponownego pochówku. Administracja cmentarza – parafia – wydaje stosowny dokument. Cmentarz ma swój regulamin, którego należy przestrzegać.

Msze Święte za zmarłych na cmentarzu parafialnym odprawiane są w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w sobotę poprzedzającą uroczystości odpustowe Matki Bożej Szkaplerznej (sobota przed niedzielą po 16 lipca).

Prosimy o przestrzeganie porządku, odpowiednim składowaniu śmieci, za które odpowiedzialni są opiekunowie grobów.