NIEDZIELA 16.07.2023r. – ODPUST MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

07.30/F/ + Józefa Piekarskiego w 33 rocz  sm.

10.00/K/ + Jana Presiaka i zm. Leokadię

12.00/K/ – SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN
19.00/K/ + Helenę Biadała i Alberta Onyszkiewicza

PONIEDZIAŁEK – 17.07.2023r.

07.00/F/ + Grażynę Pietrzak od syna Darka

18.00/F/ + Eugenię Cłapka od znajomej Marioli Matyjak

WTOREK – 18.07.2023r.

07.00/F/ + Honoratę Dudek od brata Eugeniusza z żoną

18.00/F/ + Zygmunta Siedleckiego w 3 rocz. śm. od żony

ŚRODA – 19.07.2023r.

09.00/F/ + Stanisława Czubaka od szwagierki Doroty z synami
18.00/F/ + Nowenna za zmarłych

CZWARTEK 20.07.2023r.

07.00/F/ + Bogdana Dzieleckiego od córki Magdaleny z mężem

18.00/F/ + Teresę, Feliksa Ofiara i Zofię Jerczyńską

PIĄTEK – 21.07.2023r.  

07.00/F/ + Radosława Lubinieckiego od Grażyny Sipurzyńskiej

18.00/F/ + Waleriana i Kazimierę Rybków

SOBOTA – 22.07.2023r.

09.00/F/ + Anielę, Bolesława Czerniaków, Annę, Marię i Józefa Wielochów

19.00/F/ + Mariana Domina w 10 rocz. śm. i zm. z rodz.


NIEDZIELA 23.07.2023r. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

07.30/F/ + Wandę Moś i zm. Edwarda

09.30/F/ Za Parafian

11.00/F/ + Franciszka i Wacława Wieteckich i zm. z rodz. Saranków
19.00/K/ + Stanisława Stodolnego w 2 rocz. śm. i zm. Alfonsa

Nowenna 19.07.2023r.

+ Mirosławę Szymanowską od najbliższej rodz.

+ Edwarda Burzałę od rodz. Walichnowskich i Niwów oraz Macieja
                                                                   i Joanny Jaguźnych z dziećmi

+ Bożenę Nowak od Agnieszki i Krzysztofa Grygowskich i
                                                                                Roberta Branieckiego

+ Roberta Kędzie od rodz. Skrzypków z Zamościa oraz Karola
                                                                                  i Justyny Jangasów

+ Kazimierę Pieprz od Janiny Marek i rodz. Pawlaków oraz
                                                                           Dziubińskich z Książenic

+ Mariana Muchę od Cechu rzemiosł różnych w Grabowe

+ Józefa Muszalskiego od Sławka Jaszczyńskiego
                                                          i kuzyna Leszka z Rososzycy z żoną

+ Bogdana Dzieleckiego od Bożeny z mężem i dziećmi oraz Beaty z rodz.

+ Honoratę Dudek od Ali Nawrockiej z rodz. oraz Wiesława Skorupy

+ Sylwestra Nagięcia od współpracowników siostry Wiesławy z SP
                                                       w Strzyżewie oraz OSP z Grabów Wójt.

+ Michała Pobłockiego od Marii i Henryka Młynków oraz rodz. Owczarków

+ Mirosława Błaszczyka od Dariusza Kaźmierczaka z synami
                                                                       oraz Kempskich z Zamościa

+ Alojzego Kieronia od rodz. Ślęków, Bożeny i Grzegorza Ślęka z rodz.

+ Zbigniewa Małeckiego od Stanisławy i Mariana z Masanowa
                                                                                 oraz Jana Błaszczyka

+ Annę Szmaj od rodz. Otwiasków z Kani i Stanisława Tyrakowskiego

+ Marię Zielińską od rodz. Betków, Gładyszów i Szkopków

+ Tomasza Pruchnickiego od chrzestnego Jana z rodz. i Romana Poczty
                                                                                                       z rodz.

+ Radosława Lubinieckiego od sąsiadów Gruszczyńskich oraz właścicieli
                                   i współpracowników Lewiatana z Mikstatu i Bralina

+ Sewerynę Statnik od sąsiadów z ul. Rybackiej