III Niedziela Wielkanocna 23.04.2023

NIEDZIELA III WIELKANOCNA 23.04.2023r.

7.30/F/ + zm. z rodz. Kowalczyków

9.00/R/ + Krystynę i Czesława Szmajów

9.30/F/ – za Parafian

11.00/F/ Dziek. Bł. w 18 rocz. ur. Aleksandry z proś. o zdrowie i Bożą opiekę

17.00/F/ + Wandę Stempniewicz w 1 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 24.04.2023r.– Uroczystość św. Wojciech–Głównego Patrona Polski

07.00/F/ + Natalię Dzikowską od Andrzeja z żoną i synem

18.00/F/ + Honoratę Dudek od syna z żoną i Dagmary

WTOREK – 25.04.2023r. – Święto św. Marka Ewangelisty

07.00/F/ + Mirosława Błaszczyka od siostry Renaty z mężem

18.00/F/ + Wiesława Mazura od chrzestnej Grażyny z rodz.

ŚRODA – 26.04.2023r.

9.00/F/ – W pewniej intencji – o powrót do zdrowia

18.00/F/ 1) + Sylwestra Nagięcia od siostry Wiesławy z mężem

                 2) Nowenna za zmarłych

CZWARTEK 27.04.2023r.  

07.00/F/ + Michała Pobłockiego od siostry Ani

18.00/F/ + Gabrielę Studziańską w 1 rocz. śm.

PIĄTEK – 28.04.2023r.  

07.00/F/ + Honoratę Dudek do wnuków Kamila i Mateusza

18.00/F/ + Zenona Dytfelda od siostry Ireny z mężem

SOBOTA – 29.04.2023r. – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej – Patronki Europy

9.00/F/ – Dziek. Bł. w 90 rocz. ur. Zofii Łuczak z proś. o zdrowie i Bożą opiekę

16.00/F/ – Dziek. Bł. w 1 rocz. ur. Szymona (chrzest: Nikodema)

18.00/F/ + Floriana, Pelagię Kanteckich i zm. z rodz.

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA 30.04.2023r.

7.30/F/ + Dziek. Bł. w 50 rocz. śl. Józefa i Zofii z prośbą o Boże bł. w rodz.

9.00/R/ + Mariana Działaka od wnuczki Katarzyny z Sebastianem i rodzicami

9.30/F/ – za Parafian

11.00/F/ + Zygmunta Siedleckiego z racji im.

17.00/F/ + Józefa Jarzynę w rocz. śm.

Msza św. Nowennowa 26 kwietnia 2023r.

+ Michała Pobłockiego – od koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie

+ Bogdana Dzieleckiego – od sióstr Haliny i Romki z rodzinami

+ Józefa Muszalskiego – od wnuczek Soni i Elizy z Patrykiem

+ Grażyny Pietrzak – od wnuczki Marleny z rodz. i Kazimierza

+ Mariana Muchę – od Saneckich z Giżyc i Małgorzaty Stępniak

+ Włodzimierza Sosnowskiego – od Ireny i Andrzeja Stasiaków, chrześnicy Gosi

+ Kazimierę Pieprz – od wnuka Artura z Bukownicy, Ryszarda Mądrego i Maryli Łakomej

+ Roberta Kędzie – od Puchałów i Kozłowskich z Smolnik oraz Jana Pieca z Chynowej

+ Bożenę Nowak – od Teresy i Jana Szmajów oraz Libudziców i Stempniewiczów

+ Edwarda Burzałę – od kuzyna Zbigniewa z rodz. oraz Liphenów z Łąkocin, Zdzisława Cholewy

+ Jadwigę Tomala – od Krystyny Szmaj i Joli Śniadek oraz Jarka Tomali z rodz.

+ Ewę Dombek – od Justyny i Artura Śledzików

+ Kazimierza Jabłońskiego – od wnuczek Natalii i Klaudii z rodzinami

+ Krzysztofa Niełacnego – od rodz. Śliwińskich z Grabów Wójt., Sibińskich z Ostrowa Wlkp.

+ Teresę Wolińską – od Anny Kaczmarek, rodz. Janickich z Rososzycy i Malągów
z Sieroszewic

+ Joannę Janicką-Łuczak – od Zofii Kołodziejczak i rodz. Gałków oraz rodz. Wojciechowskich