INTENCJE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  09.04.2023r. Uroczystość

6.00/F/ – Za parafian

9.00/R/ + Bożenę Nowak od rodz. Przybyłków z Raduchowa

9.30/F/ + Wandę Stępniewicz

11.00/F/ + Teodora Mieszałę w 14 rocz. śm.

12.00 /F/ + Jana Jarosika w 30 rocz. śm. i zm. z rodz.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 10.04.2023r.

7.30/F/ + Edwarda Mosia i zmarłą Wandę

9.00/R/ + Roberta Kędzie od Marioli Panek, Sylwii Stępniewicz z rodz. oraz rodz.
                  Muszyńskich z Raduchowa

9.30/F/ + Zm. rodz. Edwarda i Weronikę Stępniewicz

11.00/F/ + Waleriana Domagalskiego, Halinę Szczypińską, Radosława Szczypińskiego

17.00/F/ Dziek. Bł. w 35 rocz. ślubu Urszuli i Piotra z prośbą o zdrowie i Boże bł.

WTOREK – 11.04.2023r.

07.00/F/ + Mariannę Sawaryn i zm. Jacka w rocz. śm.

18.00 /F/ + Halinę Bilską zm. Eugeniusza

ŚRODA – 12.04.2023r.

9.00/F/ + Macieja Biela w 1 rocz. śm. i zm. Mariannę

18.00/F/ 1) + Kazimierza Kempa w 1 rocz. śm.

                2) Nowenna za zmarłych

CZWARTEK 13.04.2023r.  

07.00/F/ + Ewę Ratajską od chrzestnej Wiesławy z rodz.

18.00 /F/ + Rozalię i Władysława Gelertów i zm. z rodz.

PIĄTEK – 14.04.2023r.  

07.00/F/ + Sylwestra Nagięcia od syna Darka z rodz.

18.00 /F/ + Urszulę i Kazimierza Kempów

SOBOTA – 15.04.2023r.

9.00/F/ + Elżbietę Skowrońską

16.00 /F/ – Dz. Bł. w 1r. ur. Marcela

18.00/F/ + Antoniego Jakubczaka w rocz. śm i zm. Czesławę

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023r. Uroczystość

7.30/F/ + Halinę, Władysława Kowalskich

9.00/R/ + Teresę, Tadeusza Szmajów i Bożenę Nowak

9.30/F/ – za Parafian

11.00/F/ + Józefa Walczaka w 12 rocz. śm.

17.00/F/ + Mariannę, Katarzynę, Szczepana Dybulów

Msza św. Nowennowa 12 kwietnia 2023r.

+ Annę Nowak od brata Stanisława z żoną z Doruchowa i brata Władysława

+ Jadwigę Tomala – od sąsiadów Małolepszych, Mielcarków, szwagierki Teresy

+ Edwarda Burzałę – od kuzyna Mariusza Walichnowskiego z Ostrzeszowa
i kuzynki Reginy Szlaufke

+ Bożenę Nowak – od rodz. Skrzypków, kuzynek Mieci i Ani

+ Krzysztofa Krawczykowskiego – od rodz. Kaczmarków z Kaliszkowic,
Justyny Krauz, Zdzisława Berlika z Eweliną

+ Roberta Kędzie – od Aliny Golanowskiej z mężem i dziećmi oraz Marysi
i Damiana Kala

+ Kazimierę Pieprz – od rodz. Bigdowskich, Tyrów, Łakomych oraz Marysi
z Bralina

+ Mariana Muchę – od sąsiadów Klimków, Lubinieckich i Ratajskich

+ Grażynę Pietrzak – od Marioli Panek i Sylwii Stempniewicz oraz rodz. Libudziców

+ Józefa Muszalskiego – od Andrzeja Kuświka, Marioli Panek z rodz. oraz rodz. Foglów

+ Bogdana Dzieleckiego – od zarządu i członków stowarzyszenia PELIKAN
w Grabowie i Klubu Seniora w Mikstacie

+ Honoratę Dudek – od Podemskich z Książenic, Haliny Tyjon z Izą z Książenic

+ Sylwestra Nagięcia od Bożeny i Sławomira Kajów oraz rodz. Łopatów
z Grabów Wójtostwa

+ Michała Pobłockiego – od sąsiadów Wyrymów i Piwków oraz Jańczaków
i Pisulów

+ Kazimierza Jabłońskiego – od Andrzeja Szmaja z rodz. i Jadwigi Kamzol z Czekanowa

+ Krzysztofa Niełacnego – od Zofii Wyrwas z Karasek i kuzynostwa z Bierutowa