INTENCJE MSZALNE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020 r.

7.30/F/ + Mariannę i Józefa Szorków

9.00/R/ + Irenę Szmaj w 7 rocz. śm.

9.30/F/ Suma za Parafian                                                                                              

11.00/K/ + Waleriana Stodolnego w 25 rocz. śm. i zm. Janinę

12.00/F/ + Zofię Pękacz

17.00/F/ + Annę, Romana i Stanisława Strzeleckich

PONIEDZIAŁEK – 24.02.2020 r.

7.00/F/ + Jacka Bochena – od córki Agnieszki z mamą

11.00/F/ + Józefa Gorgola – od mieszkańców Biernacic

18.00/F/ + Stanisławę i Ignacego Nawrockich, Józefę i Franciszka Pilarczyków w rocz. śm.           

WTOREK – 25.02.2020 r.

7.00/F/ + Marię Michalską – Gotfryd – od brata Adama z żoną

11.00/F/ + Edmunda Gepperta – od Elżbiety i Wojciecha Koniecznych i Prac. Apteki pod Pelikanem

18.00/F/ + Mariannę w 15 rocz. śm. i Alfreda Kowalskich

ŚRODA POPIELCOWA – 26.02.2020 r.

9.00 /F/ + Edmunda Gepperta – od Andrzeja Grygielewicza z rodziną z Warszawy

11.00/F/ + Mariannę Kłysz w 1 rocz. śm.

16.00 /F/ + Wiktorię i Ludwika Latoniów i zm. Macieja

18.00/F/ + Marię Niedźwiedzką w rocz. śm., Helenę i Józefa Ilskich

CZWARTEK –  27.02.2020 r.

7.00/F/ + Ryszarda Ilskiego – od brata Andrzeja z żoną

18.00/F/ + Stanisława Dembka w 3 rocz. śm. i zm. rodziców z obu stron

PIĄTEK – 28.02.2020 r.

7.00/F/ + Stanisława Śmiatacza – od bratanka Pawła z rodziną

17.00/F/ Droga Krzyżowa

18.00/F/ + Anielę i Ignacego Ofiarów i zm. z rodz. Ofiarów i Szewczyków

SOBOTA – 29.02.2020 r.

9.00/F/ + Czesławę Matyjak – od męża Józefa  

18.00/F/ + Włodzimierza Lubienieckiego    

I NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU- 01.03.2020 r.

7.30/F/ + Helenę Ludwika Lesława Olczaków

9.00/R/ + Andrzeja Kaczmarka – od rodz. Bartłomiej z Raduchowa i Zofii Nawrot z Benią

9.30/F/  Suma za Parafian                                                                                         

11.00/K/ + Halinę Karbowską w 19 rocz. śm.  

12.00/F/ + Helenę i Mariana Młodzińskich z racji im.

16.00 /F/ Gorzkie Żale – z nauką pasyjną

16.45/F/ + Józefa Stodolnego w 15 rocz. śm.