KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Biuro parafialne w razie potrzeby czynne po mszach świętych rano, w sobotę od 9.30.

Możliwość odbycia kursu liturgicznego dla fotografów i kamerzystów 17
i 24 II w WSD w Kaliszu od 9.00 do 14.00.

Zachęcamy do lektury nowego numeru Opiekuna.

Odwiedziny Duszpasterskie w nadchodzącym tygodniu wg następującego planu:

22.01.2024 Poniedziałek g. 14.00 cd Garbów Wójtostwo

1ks. od p. Sternalów do p Dirska

2 ks. Palaty ul. Lipowa i Akacjowa od p Skupniów do p Cuper

22.01.2024 wtorek g. 9.00  Smolniki

1 ks. od p.Mitułów

2 ks. od p. Prauzińskich  do spotkania

23.01.2023 środa g. 14.00 cd Palat ul.Klonowa

1 ks. od. od p Liberskich do p Jaszczyk

2 ks.ul Wierzbowa i Dębowa  od p Wojtasików do p Zmyślonych

24.01.2023 czwartek c.d. Palaty ul Brzozowa

1 ks. od p Siedleckich

2 ks.od p Kowalskich  do spotkania

25.01.2023 piątek od 14 c.d. Palat

1 ks.ul Wrzosowa i Leśna od p. Sitków

2 ks. od p Karskich do spotkania

26.01.2023 sobota od godz. 10.00  Kolęda uzupełniająca według zgłoszen

Prosimy o podwiezienie  na  odcinki  na probostwo 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy Szczęść Boże
na nowy tydzień pracy i nauki.