Komunikaty Duszpasterskie II NIEDZIELA ZWYKŁA

W czwartek i piątek przypada dzień Babci i Dziadka, pamiętajmy o ich odwiedzinach i modlitwie w ich intencji.

Za tydzień zbiórka ofiar do puszek jako wsparcie i gest solidarności z poszkodowanymi w wyniku najsilniejszego od 140 lat trzęsienia ziemi w Chorwacji. Proszę panie z Zespołu Charytatywnego  o przeprowadzenie tej zbiórki.

             W ramach wizyty duszpasterskiej zapraszamy na Mszę św. wieczorowe, celebrowane o zdrowie o Boże Blog. w rodzinach w nowym roku. Przypominamy o formule błogosławieństwa, która jest wywieszona w gablocie i na stronie internetowej. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców ulic:

Poniedziałek 18.01.2021r.– ul. Rataja i ul. Witosa

Wtorek 19.01. 2021 r. – ul. Łąkowa i ul. Reymonta i ul. 11 listopada

Środa 20.01. 2021 r.– ul. Konopnickiej, ul. Orzeszkowej i ul. Dworcowa

Czwartek 21.01. 2021 r. – ul. Ostrzeszowska od. Tomczak do p.

                                                Walczaków i p. Joachimiak i ul. Staszica

Piątek 22.01. 2021r. – ul. Ostrzeszowska od p. Formalik do Sipurzyńskich

Jest nowy numer naszego Opiekuna – zachęcamy do czytania prasy katolickiej

SŁOWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA:

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha św. niech spocznie na tym miejscu i chroni od wszelkiego zła.

Wszystkim parafianom i gościom, dzieciom i młodzieży.  Szczęść

Boże !!!

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R.

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 r. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

Kalisz, dnia 11 stycznia 2021 roku