Komunikaty duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2016 r.

1.)Dziś przed Kościołami zbiórek do puszek na misje, dziękujemy Paniom z Koła charytatywnego za jej przeprowadzenie i wszystkim za ofiarowany dar serca na misje św.

2.)Za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje Wielkopostne, czas pogłębionej refleksji nad słowem Bożym Msze św. z nauką dla dorosłych od poniedziałku do wtorku godz. 18.00, poprowadzi je ks. Krzysztof Guziałek – proboszcz parafii w Chojniku.

3.)Rekolekcje dla dzieci w szkoły podstawowej od poniedziałku do środy, natomiast młodzież gimnazjalna od czwartku do piątku według określonego porządku. Otoczmy to dzieło modlitwą. Prosimy rodziców i wychowawców o uwrażliwienie dzieci i młodzież na ten czas. Bez pogłębionej refleksji nad sobą trudno jest realizować swoje życie i wzrastać w chrześcijańskiej wierze.

4.)W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 5 MARCA O GODZ. 18.45 PO WIECZORNEJ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM ZEBRANIE PRZED – PIELGRZYMKOWE DLA TYCH CO UDAJĄ SIĘ DO LOURDES – PROSIMY O UREGULOWANIE DRUGIEJ RATY WPŁATY.

5.)W ŚRODĘ Z RACJI NA SPOWIEDŹ W CZAJKOWIE BIURO PARAFIALNE CZYNNE PO WIECZORNEJ MSZY ŚW.

6.)W TYM TYGODNIU WYPADA PIERWSZY CZWARTEK MODLIMY SIĘ W INT. POCZĘTEGO ŻYCIA I NASZYCH RODZIN. W I PIĄTEK MIESIACA OD 8.00 OBJAZD CHORYCH, KTÓRYCH ZGŁASZAMY JAK ZAWSZE. OD 15.00 SPOWIEDŹ – DZIECI I MŁODZIEŻY, O 16.00 MSZA ŚW. DROGA KRZYŻOWA O GODZ. 17.00. W SOBOTĘ PO RANNEJ MSZY ŚW. ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOK. SERCU NMP.

7.)Pojawił się nowy numer Opiekuna, Promyczka Dobra i Przewodnika – zachęcamy do ich nabywania.

Wszystkim parafianom, gościom, dzieciom i młodzieży.
Szczęść Boże na czas trwającego okresu Wielkiego Postu !!!