KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dziś kwartalna zbiórka ofiar na potrzeby naszego Kościoła. Wszystkim ofiarodawcom jak i tym, którzy tę zbiórkę przeprowadzają słowa podziękowania i wdzięczności za ofiary.

Przypominamy o nabożeństwach pasyjnych: w niedzielę o 16.00 Gorzkie  Żale z nauką pasyjną, a w piątek droga krzyżowa o 17.00 dla wszystkich.

Za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje Wielkopostne, czas pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym. Msze św. z nauką dla dorosłych od niedzieli do środy o godz. 18.00, poprowadzi je ks. mgr Piotr Machała. Rekolekcje dla dzieci w szkole podstawowej i młodzież gimnazjalna od poniedziałku do środy według określonego porządku – prowadzą Siostry Nazaretanki. Otoczmy to dzieło modlitwą. Prosimy rodziców i wychowawców o uwrażliwienie dzieci i młodzież na ten czas. Bez pogłębionej refleksji nad sobą trudno jest realizować swoje życie i wzrastać w chrześcijańskiej wierze.

W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W sposób szczególny modlimy się w obronie poczętego życia i duchowej adopcji dziecka poczętego. Trwa wizytacja pasterska w naszym dekanacie.

W sobotę zbiórka ministrantów i kandydatów o godz. 11.00 w klasztorze.

Polecamy nowy numer naszego diecezjalnego Opiekuna z bieżącymi artykułami z życia diecezji i Kościoła, jak i Gościa Niedzielnego.

Wszystkim parafianom, gościom, dzieciom i młodzieży, Szczęść Boże na czas trwającego okresu Wielkiego Postu. !!!