KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przypominamy o nabożeństwach pasyjnych: o 15.00 parafialna droga krzyżowa i o 16.00 Gorzkie  Żale z nauką pasyjną, a w piątek droga krzyżowa o 17.00 dla wszystkich.

W poniedziałek obchodzimy w kościele uroczystość św. Józefa – patrona naszej diecezji. Po każdej Mszy św. odmówimy wspólnie litanie do św. Józefa.

Za tydzień w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje Wielkopostne, czas pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym. Msze św. z nauką dla dorosłych od poniedziałku do środy o godz. 18.00, poprowadzi je ks. Krzysztof Kowalik. Rekolekcje  dla dzieci w szkole podstawowej od poniedziałku do wtorku, natomiast młodzież gimnazjalna od środy do piątku według określonego porządku. Otoczmy to dzieło modlitwą. Prosimy rodziców i wychowawców o uwrażliwienie dzieci i młodzież na ten czas. Bez pogłębionej refleksji nad sobą trudno jest realizować swoje życie i wzrastać w chrześcijańskiej wierze.

W czwartek zapraszamy na wspólną modlitwę za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Spotkanie rozpoczniemy od wspólnej Mszy św. o godz. 18.00.

Za tydzień 26 marca kwartalna zbiórka ofiar na malowanie naszego Kościoła, proszę o jej przeprowadzenie panów i panie z Rady Parafialnej i Komitetu odnowy naszej świątyni.

W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W sposób szczególny modlimy się w obronie poczętego życia i duchowej adopcji dziecka poczętego. To również dzień Ustanowienia Diecezji Kaliskiej w specjalnej modlitwie wyrazimy wdzięczność Panu Bogu i Ojcu św. Janowi Pawłowi II. Będzie również okazja podjęcia modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, przyjmując pod swoją duchową opiekę poczęte dziecko. Stosowne materiały na ten temat są na stoliku przy wejściu do Kościoła. Duchowa adopcja to 9-miesieczna modlitwa w intencji zagrożonego życia – odmawiana codziennie przez 9 miesięcy

( 1 dziesiątka różańca i modlitwa codzienna). A po Mszy Św. w niedzielę o godz. 12.00 poświęcimy figurę Matki Bożej Bolesnej przy krzyżu na placu kościelnym.

Wszystkim parafianom, gościom, dzieciom i młodzieży, Szczęść Boże na czas trwającego okresu Wielkiego Postu. !!!