Komunikaty duszpasterskie XII NIEDZIELA ZWYKŁA

W tym tygodniu kończy się rok szkolny i katechetyczny. W czwartek o godz. 8.15 Msza św. w Klasztorze na zakończenie 8 – klas, a w niedzielę za tydzień na Mszy św. o godz. 11.00 podziękujemy Panu Bogu za otrzymane od Niego łaski w kończącym się roku szkolno-katechetycznym i pożegnamy ks. Mariusza. Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św.

Przypominamy, że za tydzień zbiórka kwartalna na potrzeby parafii. Bardzo proszę o jej przeprowadzenie tak jak zawsze Panie i Panów z Rady Parafialnej i komitetu remontowego.

     Złagodzone zostały przepisy sanitarne – w kościele podczas nabożeństw  może uczestniczyć 200 osób. Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanej ze stanem pandemii ks. Biskup odwołuję z dniem 19 czerwca 2021 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Nie będzie już transmisji internetowej. Przypominamy o komunii św. wielkanocnej.

Pojawił się nowy numer Opiekuna, w którym zamieszczone zostały zmiany kapłańskie proboszczowskie w diecezji oraz inne ważne informacje z życia Kościoła. Czasopismo to uzupełnia również nasza wiedza religijna. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Wszystkim parafianom i gościom,

życzymy wielu łask płynących z Serca Jezusowego