Komunikaty duszpasterskie XXIII niedziela zwykła

Dziś uroczystości odpustowe w Mikorzynie połączone z dożynkami diecezjalnymi – suma o godz. 12.00. W tym roku dekanat reprezentuje nasza parafia. Dożynkowy wieniec wraz z chlebem w imieniu nas wszystkich złożą mieszkańcy Raduchowa i Kani.   

We wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zwane świętem Matki Bożej Siewnej po mszy św. wieczorowej o godz. 18.00 poświęcenie ziarna pod tegoroczny zasiew.

W piątek o godz. 15.00 spotkanie katechetyczne na probostwie – zapraszam wszystkich katechetów na probostwo. O 18.00 zapraszamy grupę modlitewną św. Ojca Pio. Wspólną modlitwę rozpoczniemy Mszą św. W modlitwie polecać będziemy dzieci i młodzież.

W sobotę o godz. 11.00 zbiórka ministrantów i kandydatów w Kościele Klasztornym. Wszystkim ministrantom przypominamy o obowiązku swoich dyżurów(przynajmniej raz w tygodniu). Zachęcamy też innych chłopców do służby Panu Bogu przy ołtarzu.

Wszystkim Parafianom szczególnie dzieciom i młodzieży u progu nowego roku szkolnego i katechetycznego Szczęść Boże !!!