Komunikaty duszpasterskie XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o godz. 9.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i dokonanie uroczystego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Kuria informuję, że Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej przedłużył obowiązywanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 29 listopada br.

Przypominamy wszystkim uczestnikom liturgii o obowiązujących normach sanitarnych.

W biurze parafialnym można składać wymienianki roczne, które rozpoczniemy czytać od I Niedzieli Adwentu.

Otrzymaliśmy z racji na pandemie zmniejszoną liczbę świec adwentowych wigilijnego dzieła CARITAS pomocy dzieciom. Zachęcamy do nabywania świec wigilijnych w cenie 6 zł. U ministrantów i w zakrystii. Jest jeszcze Opiekun.

Wszystkim parafianom  na nowy tydzień pracy i nauki Szczęść Boże !

                                                                   DYSPENSA

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 29 listopada br. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej