Komunikaty duszpasterskie

III NIEDZIELA ADWENTU

Roraty  codziennie w tygodniu o godz. 18.00 z wyjątkiem środy i soboty – o godz. 9.00 zapraszamy z lampionami.

Zbiórka kwartalna na potrzeby Kościoła IV kwartał –  odbędzie się 19 grudnia w IV niedzielę adwentu. Proszę o jej przeprowadzenie panie i panów z komitetu parafialnego. 

Z racji na spowiedzi adwentowe w dekanacie biuro parafialne w ciągu dnia jest nieczynne. W pilnych sprawach zapraszmy po Mszy św. wieczornej.

Spowiedź adwentowa w naszej parafii z racji na obostrzenia w sobotę z udziałem księży z dekanatu godz. 9.00 do 10.30 i od 11.00 do 12.00. Po południu od 15.00 do 16.30 i od 17.00 do 18.00. Wyjątkowo bez Komunii św. – wszyscy obowiązkowo w maseczkach. Po spowiedzi wychodzimy ze świątyni.

Odwiedziny chorych na święta w piątek 17 grudnia od 8.00 – chorych zgłaszamy w zakrystii po Mszach św. (telefonicznie po godz. 20tej).

            Odwiedziny Duszpasterskie zwane potocznie „Kolędą” ze względu na pandemię będą wyglądały podobnie jak w ubiegłym roku. Mieszkańców poszczególnych odcinków kolędowych zapraszamy na Mszy św. wieczorne o godz. 18.00  które będziemy sprawować w ich intencji. Jeśli wyznaczony termin z różnych przyczyn jest niemożliwy – można przyjść w inny dzień.  Kto przy tej okazji chciałby złożyć ofiarę z tego tytułu będzie mógł to uczynić w czasie Mszy św. Początek 28 grudnia o godz. 18.00. Szczegółowy plan podamy w II święto Bożego Narodzenia. Kto chciałby poświecić nowy dom lub mieszkanie, a pozwalają na to uwarunkowania covidowe –  prosimy o indywidualne zgłoszenie.

Zmianie uległy limity ludzi w kościele  od 15 grudnia wynoszą one 30 procent miejsc (w farze 100 miejsc) nie wliczmy do tej ilości osób zaszczepionych. Pamiętajmy o maseczkach. Możliwa jest kontrola służb porządkowych.

Zachęcamy do nabywania świec wigilijnych CARITAS a także poświęconych opłatków na stół wigilijny – u ministrantów i w zakrystii.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy Szczęść Boże na czas adwentowego oczekiwania !!!