NIEDZIELA   17.07.2022r. XVI Niedziela Zwykła

7.30/F/ +Mariana i Andrzeja Sitedk

10.00/K/ + Jana Presiaka w 29 rocz śm  i zm Leokadię

12.00/K/  + za parafian

19.00/K/ + Helenę Biadała i Alberta Onyszkiewicza

PONIEDZIAŁEK 18.07.2022

7.00/F/ + Elżbietę  Rojewską od córki Ewy z mężem

18.00/F/ + Zygmunta Siedleckiego  w 2 rocz śm od zony

WTOREK  19.07.2022r

7.00/F/  +Józefa Piekarskiego w 32 rocz śm

18.00/F/ + Stanisława Walaszczyka w 11 rocz śm i zm z rodz

ŚRODA – 20.07.2022r

9.00/F/    + Wandę Stempniewicz od rodz Teodorczyków i Stempniewiczów

18.00/F/  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK 21.07.2022r

07.00/F/+ Ignacego Jackowiaka – od emerytowanych prac Urzedu M i Gm Zeni Eli i Bożeny

18.00 /F/ + Teresę  Felixa Ofiarów i Zofię Jerczynska

PIĄTEK – 22.07.2022

07.00/F/ +Tadeusza Strzeleckiego -od córki Ani z rodz

18.00 /F/ + waleriana i Kazimierę Rybka i zm z rodz

SOBOTA – 23.07.2022r

9.00/F/    + Franciszkę Wacława Wieteckich i zm z rodz Saranków

16.00 /F/ +Dzięk -Błag w 1 rocz ur Fabiana Bronieckiego – chrzty

18.00/F/ + Dzięk Błag w 18 rocz ur Aleksandry z prośb o zdrowie i Bożą Opiekę

NIEDZIELA   24.07.2022r. XVII Niedziela Zwykła

7.30/F/ + Wandę Moś w rocz śm i zm Edwarda

9.30/F/ + za parafian

11.00/F/  + Bogdana Tomalę- od marka i Zdzisława Szmajów z rodz

19.00/K/ + Stanisława Stodolnego w 1 rocz śm i zm Alfonsa- poświęcenie pojazdów     mech  przed Klasztorem zbiórka  na środki transportu dla Misjonarzy

Msza św. Nowennowa – 20 lipca 2022r

+ Zygmunta Ciesielskiego-od rodz Stangretów i Piątków oraz Zofii Biel

+Ignacego Jackowiaka- od szwagra Jurka oraz rodz Spychalskich

+Gabryjelę Fabiś – od prac Domu Pom Społ w Kochłowach i kol z kuchni

+Czesława Jarycha – od kuzyna Krzysztofa z  Ostrowa i kuzynki Ireny Doruch z rodz

+Mikołaja Grygowskiego –od rodz Harwasów Pokrzywki oraz Kołodziejów z Wielowsi

+Jana Chmielinę –od sas Puchałów,Cegłów Ireny Pantofel i Kazimierza Małeckiego

+Arkadiusza Walkiewicza –od rodz Dirskich,Danuty łakomejoraz rodz Olczaków i p Rutkowskiej

+Jadwigę i Tadeusza Nowaków od siostrz Ani Gąsiorekoraz Hani i Piotra Chmielarskich

+Annę Ptak –od St Biela oraz Mariana Biela i Teresy Działak

+Felixa Rybaka -od Koła Łowi Knieja oraz firmy Fart Pol

+Jana Piotrowskiego- Niełacnych od J Masłowskiej B i H Jaguźnych St i J

+Ryszarda Grygowskiego-od E Małeckiej z rodz Miśiów i Cieślów

+Krzysztofa Sowinskiego –od sąs Mielcarków i Radosława z  zoną

+ Reginę Kędzia-od chrześ Marioli Sławka Pilarczyka oraz Chrześniaka Józefa

+Jerzego Mintę od rodz Berkowskich z Mikstatu oraz Kesji i Roberta Bukowskich z Grab Wójt

+Barbarę Grzelak –od Małgorzaty Lubienieckiejz rodz oraz zakł pogrzebowego Szeol