Dziękujemy za wspólną modlitwę – Pasterka g.21.00

Każdego roku bardzo licznie zgromadzili się wierni parafianie i goście na Mszy św.  o godz. 21.00, aby przywitać nowo narodzonego Jezusa.

1 (3)

4

6