INTENCJE MSZALNE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2018r.

7.30/K/ + Jadwigę i Edmunda Grabowskich

9.00/R/ + Mariannę Sitkowską – od rodziny Kladów i Ireny i Janiny Przybylskich z Ostrowa

9.30/K/  SUMA ZA PARAFIAN

11.00/K/ + Teresę i Józefa Stempin                      

17.00/K/ Dzięk. Błag. w 70 rocz. urodzin Urszuli z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

PONIEDZIAŁEK – 09.07.2018 r.

7.00/K/ + Wacława Majdzińskiego i zm. z rodziny Majdzińskich i Telegów

18.00/K/ + Tadeusza Polarczyka – od syna Przemysława z rodziną

WTOREK – 10.07.2018 r.

7.00/K/ + Karola Stambułę – od chrzestnej z mężem

18.00/K/ + Ks. Kan. Eugeniusza Niedzielskiego w rocz. urodzin – od Grzegorza i Wojciecha

ŚRODA – 11.07.2018 r.

9.00/K/ + Jana Olkiewicza – od Teresy Domin z córkami

18.00/K/ Nowenna za zmarłych.                                                                            

CZWARTEK – 12.07.2018 r.

7.00 /K/+ Mariana Kamińskiego – od syna Andrzeja z rodziną

18.00/K/ + Janinę Kucharską i zm. Stefana

PIĄTEK – 13.07.2018r.

7.00/K/ + Krzysztofa Jaszczyka – od synowej Romany i zięcia Piotra z wnukami

18.00/K/ + Stanisławę i Józefa Smardzów i zm. z rodziny

SOBOTA – 14.07.2018 r. 

9.00 /K/ + Tadeusza Zygmunta – od córki Małgorzaty z mężem i dziećmi

16.00/K/ Dzięk. Błag. w 1 rocz. urodzin Michaliny, Jagody i Zuzanny z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę ( chrzty)

18.00/K/ + Mariana Domina w 5 rocz. śm. i zm. z rodziny

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2018r.

7.30/K/ + Mariana Sitka z racji im.  

9.30/K/  SUMA ZA PARAFIAN

10.00/R/ + Czesława Błaszczyka – od Stanisława, Mariusza i Jarosława Błaszczyków

11.00/K/ + Stanisławę Kempińską w 5 rocz. śm. i zm. Mariana                                    

17.00/K/ + Bronisławę Szczygieł, Anielę i Grzegorza Budkiewiczów

Msza Święta Nowennowa

+ Mariannę Wawrzyniak – od Małgorzaty i Mariana Pawłowskich i Pawła Mencla z mamą

+ Halinę Bilską – od brata Mieczysława z rodzi i Romki z mężem

 + Leokadię Presiak – od rodz. Porębów, Anny Jasik i Róży Włodarczyk

+ Idziego Szmaja – od Józefa Szmaja z rodziną i rodz. Otwiasków

+ Antoniego Wargę – od rodz. Rossów i Porębów z Grabowa

+ Mieczysława Tomalę – od brata Jerzego z rodziną

+ Stanisława Dembka – od kuzynki Celiny Przybyłek i Ewy z Bukownicy

+ Jana Gorgola – od kuzynostwa Pauliny z mężem, Bartłomieja, Adama Tomasza  Karoliny, Natalii i Magdy z rodz. z Rososzycy

+ Stanisława Skupnia – od Doroty Calińskiej z rodz. Haliny i Sławomira Nowaków z Grabowa

+ Tadeusza Dziegińskiego – od rodz. Kamzolów, Szmajów i Serafinowskich oraz Rojków z Zamościa

+ Krystiana Łacinę – od teściów Marczaków, Nowaków i Reginy Korpys

+ Sylwestra Lewka –od siostrzenicy Julity i siostrzeńca Marcina

+ Helenę Bąk –  od sąsiadów Ptaków i Barbary Drożak z rodzinami

+ Teresę Stempin – od rodz Kasprzaków i Kowalskich, oraz Kubickich ze Smiejowa

+ Teresę Dera – od rodz Wieteckich z Grabów Pust. i Thielów z mamą z Zamościa

+ Szczepana Gorgola – od Bernarda i Janka Wawrzyniaków z rodzinami

+ Jana Mitułę – od rodz. Chudzińskich, Wieteckich i Macholaków z Przedborowa

+ Urszulę Grzesiek – od siostrzeńca Jana z rodz.