INTENCJE MSZALNE

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 20.10.2019 r.
7.30/F/ + Franciszkę, Wacława Wieteckich i zm. z rodz. Saranków
9.00/R/ + Jadwigę i Idziego Szmajów i zm. Stanisława
9.30/F/ Suma za Parafian
11.00/K/ + Tadeusza Walasa w 13 rocz. śm. – od żony z dziećmi i wnukami
12.00/F/ + Józefa Kempskiego w 35 rocz. śm.
17.00/K/ + Urszulę Rycerską z racji im. i zm. Józefa (po mszy nab. różańcowe)

PONIEDZIAŁEK – 21.10.2019 r.
7.00/F/ + Waleriana Domagalskiego – od żony Jadwigi
17.00 – Różaniec
18.00/F/ +  Jerzego Próchnickiego w 11 rocz. śm.

 WTOREK – 22.10.2019 r.
7.00/F/ + Urszulę Jaszczyńską – od syna Dariusza z żoną i córką
17.00 – Różaniec
18.00/F/ + Edwarda i Dariusza Stodolnych, Eleonorę Domagałę

ŚRODA –  23.10.2019 r.
9.00 /F/ + Reginę Korpys – od wnuczki Katarzyny z rodziną
18.00/F/ + Ewę Pietrzak w rocz. śm. i zm. Edmunda (po mszy nabożeństwo różańcowe) Nowenna za zmarłych

 CZWARTEK – 24.10.2019 r.
7.00/F/ + Ewę Błaszczyk – od Barbary i Henryka Jaguźnych
17.00 – Różaniec
18.00/F/ + Zm. z rodziny Chmielinów i Bielów

PIĄTEK – 25.10.2019 r.
7.00/F/ + Andrzeja Kaczmarka – od braci Daniela i Mateusza
17.00 – Różaniec
18.00/F/ + Marię i Józefa Kempskich

SOBOTA – 26.10. 2019 r.
9.00/F/ + Za duszę w czyśćcu cierpiące z prośbą o łaskę zbawienie
14.30/F/ Msza św. ślubna: Łukasz Walkowiak i Agata Sztorch
16.00/F/ Dzięk. Błag w 25 rocz. ślubu Marcina i Beaty z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę
18.00/F/ + Edwarda Sitka w 5 rocz. śm. i zm. Janinę i Wacława Wawrzyniaków (Różamiec)(chrzest)

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 27.10.2019 r.
7.30/F/ + Sławomira Sibińskiego w 3 rocz. śm. i zm. Zygmunta w 24 rocz. śm.
9.00/R/ + Antoniego Libudzica i zm. Helenę
9.30/F/ Suma za Parafian
11.00/K/ + Mariannę i Franciszka Śronów i zm. z rodziny
12.00/F/ + Mariannę i Jana Bielów, Józefę i Franciszka Klósak
17.00/K/ +Czesławę Ignacego Waleriana Domagalskich i Radosława Szczypińskiego  (Różaniec)

Msza Święta Nowennowa

 + Łucję Idzikowską – od rodz. Nowaków i Chatlińskich ze Zduńskiej Woli

+Andrzeja Sitka – od Bożeny Owczarek z mężem i kuzynki Zofii Rybczyńskiej z dziećmi

 +Bogusława Zadkę – od Marcina I Wiktora Orzechowskich z rodzinami

+Piotra Biela – od Czesława Ciemnego z Bukownicy i Jacka Mroza z rodz.

+Teresę Pilarczyk – od Urszuli Garncarek z rodz. z Kuźnicy Grab.

+Teresę Bartłomiej – od rodz. Małeckich ze Strzyżewa, Pawła Działka i Anety Szymaniak z rodzinami

+Reginę Kozłowską  – od rodz. Grzelaków i Stempniewiczów z Grabowa

+Stanisława Bilskiego – od rodz. Edwarda Kupijaja z rodz. i Mariana Stempina z rodz. z Kaliszkowic Kal.

+Andrzeja Kaczmarka – od rodz. Krystyny i Józefa z Kępna, rodz. Jarosików z Masanowa i Marcinkiewiczów z Rososzycy

+Ewę Błaszczyk – od Haliny i Bronisława Zawady, Alicji i Krzysztofa Chrzanowskich

+Reginę Korpys – od Joanny Olek z Marzeną i Jarkiem, rodz. Pocztów i Rachwałów

+Urszulę Jaszczyńską – od rodz. Marianny Piątkowskiej i teściów Pilarczyków z Renty

+Waleriana Domagalskiego – od mieszkańców z ul. Kaliskiej i Pracowników byłego Gimnazjum w Grabowie

+Stanisława Ratajskiego – od rodz. Porębów i Eugeniusza Krysiaka z hurtowni ,,Elektron”