XII Niedziela Zwykła INTENCJE

NIEDZIELA 25.06.2023r. – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.30/F/ + Janinę, Stanisława i Danutę Prauzińskich

09.00/R/ + Annę, Jana Kędziów

09.30/F/ Za Parafian

11.00/K/ + Irenę Janik w rocz. śm.
19.00/K/ + Wandę Stempniewicz z racji im.

PONIEDZIAŁEK – 26.06.2023r.

07.00/F/ + Jana Chmielinę

18.00/F/ + Mariana Kamińskiego w 5 rocz. śm.

WTOREK – 27.06.2023r.

07.00/F/ + Andrzeja Jeżewskiego od siostry Wioletty z rodz.

18.00/F/ + Adama Drożaka w rocz. śm.

ŚRODA – 28.06.2023r.

09.00/F/ + Władysławę i Teofila Niełacnych i Franciszka Żuberka
18.00/F/
+ Nowenna za zmarłych

CZWARTEK 29.06.2023r. – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

07.00/F/ + Honoratę Dudek od rodz. Dębskich

18.00/F/ + Adama Skrobańskiego i zm. rodziców

PIĄTEK – 30.06.2023r.  

07.00/F/ + Mirosława Jakubiaka od rodz. Kamińskich
18.00/F/ + Jana Stodolnego i Stanisława Kozłowskiego w rocz. śm.

SOBOTA – 01.07.2023r.

09.00/F/ – Dzięk. bł. w 50 rocz. śl. Elżbiety i Henryka z prośb. o zdrowie i Bożą
                   opiekę w rodz.

18.00/F/ + Tomasza Pruchnickiego od mamy Barbary

NIEDZIELA 02.07.2023r. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

07.30/F/ + Stanisławę Banasiak

09.30/F/ Za Parafian

11.00/F/ + Ewę Błaszczyk w 4 rocz. śm.
19.00/K/ + Teresę i Antoniego Mazurkiewiczów i zm. z rodz.

                             

Nowenna 28.06.2023r.

+ Kazimierza Stempniewicza od Sikorów i Wyrwińskich oraz Bigdowskich
                                                                                                    z Książenic

+ Mikołaja Grygowskiego od bratanicy Anny i bratanka Szymona z rodz.
                                                                         oraz kuzynki Jadwigi z rodz.

+ Tadeusza i Jadwigę Nowak od rodz. Łuczaków z Książenic oraz
                                                            Kowalczyków i Orłowskich z Ostrowa

+  Łukasza Małeckiego od chrześniaka Leona i rodz. Rutkowskich z
                                                                                                      Książenic

+ Macieja Biela od chrześniaka Mirosława z żoną i bratowej Teresy

+ Stanisława Stacherzaka od rodz. Karbowskich z Grab. Pust. i Piotra
                                                                                       Kusińskiego z rodz.

+ Kazimierza Kempe od Urszuli Janickiej z mężem oraz Jurka i Agnieszki
                                                                                               Furmaniaków

+ Marię Chudzińską od sąsiadów Puchałów, Kozłowskich, Dybulów,
                                                                              Grucholskich i Promnych

+ Wandę Stempniewicz od Teresy i Krzysztofa Igniasiaków z Nowych
                                               Skalmierzyc oraz Bożeny i Łukasza Przybyłów

+ Gabriele Studziańską od teściowej Ewy Saranek z rodz. oraz Danuty
                                                                                      Witczak z Chynowej

+ Gabriele Marszał od Piotra Leńskiego z rodz. z Strzyżewa i Berkowskich z
                                                                                                       Mikstatu

+ Bogdana Tomalę od kolegi Mariusza oraz Kazimierza i Anny
                                                                     Skoniecznych z Czarnego Lasu

+ Tadeusza Strzeleckiego od rodz. Gawełków i Nagięciów z Zamościa oraz
                                                                Mariana Nagięcia z Ostrowa Wlkp.

+ Helenę Szczypkowską od Anny Bąk i rodz. Binków z Kaliszkowic
                                                                                                      Kaliskich

+ Danutę Dera od kuzynki Pałczyńskiej z rodz., Czubaków i rodz.
                                                                         Chudzińskich i Marii Pawlak

+ Krzysztofa Kobzę od Marioli i Sławka Kuchtów oraz Haliny i Andrzeja
                                                                                                          Sitków

+ Zenona Dytfelda od rodz. Ćwikłów z rodzinami: Jana, Piotra Zbigniewa
                                                                                                        i Leszka