Komunikaty duszpasterskie

 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Za tydzień na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy tornistry i przybory szkolne uczniom z klas I-szych.

         Za dwa tygodnie po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie rodziców dzieci, które w następnym roku przystąpią do I-szej Komunii św.

         W ostatnią niedzielę września kwartalna zbiórka ofiar na potrzeby kościoła. Bardzo proszę Panie i Panów z komitetu parafialnego o jej przeprowadzenie.

         Za tydzień Msza św. polowa w Kanii przy krzyżu o godz. 9.00 z racji święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wszystkim parafianom  i gościom, życzymy wielu łask oraz sił i zapału do podejmowania  codziennych obowiązków