Komunikaty duszpasterskie XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2023

Na cmentarzu parafialnym zostało wyciętych kilkanaście suchych drzew zagrażających bezpieczeństwu jak i postawionym nagrobkom. Bardzo proszę nie podlewać drzewostanu żadnymi środkami chemicznymi.

         Uczestnicząc we Mszy św. lub nabożeństwach proszę nie wypluwać gum do żucia na posadzkę.

         W czwartek zapraszamy na Mszę św. czcicieli św. ojca Pio i nabożeństwo ku jego czci.

W najbliższą sobotę spotkanie-zbiórka ministrancka o godz. 10.00 przy klasztorze.

          Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie rodziców dzieci, które
w następnym roku przystąpią do I-szej Komunii św.

         Przypominamy, że w ostatnią niedzielę września kwartalna zbiórka ofiar na potrzeby kościoła. Bardzo proszę Panie i Panów z komitetu parafialnego o jej przeprowadzenie.

         Dziękujemy Panu Marszałkowi, Panu Burmistrzowi za odznaczenie dla Sióstr Salezjanek i docenienie ich pracy pedagogicznej na terenie naszej Parafii.

Wszystkim parafianom  i gościom, życzymy wielu łask oraz sił i zapału do podejmowania  codziennych obowiązków