KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W związku z rozpowszechniającym się koronawirusem Rada Stała Konferencji Episkopatu wydała odpowiedni komunikat. W zawiązku z tym odwołujemy rekolekcje parafialne i szkolne. Zachęcamy do systematycznej spowiedzi wielkanocnej w każdy dzień powszedni pól godziny przed Msza św. wieczorową. Przyjmujemy komunii św. na rękę i taką zasadę od dziś będziemy stosować na czas epidemii, którą zaraz sami podajemy do ust. Nie używamy wody świeconej, a znak pokoju przekazujemy przez pochylenie głowy.

Jutro Msze św. tak jak zawsze lecz na mocy dyspensy prosimy, aby nie korzystać z uczestnictwa w nich – poza osobami które Msze św. zamówiły. Łączymy się duchowo przez telewizję i radio. Odwołujemy też nabożeństwo gorzkich zali. Prosimy o higienę rąk(po prostu zostajemy w domu). Pomagajmy sobie wzajemnie nie siejąc paniki. Chrońmy siebie i innych. Ważne sprawy np. wizytę lekarską czy urzędową załatwiamy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym np. Ośrodek Zdrowia czy Urząd Gminy. Pamiętajmy, że osoby pracujące za granicą muszą zgłosić się do odpowiednich służb medycznych celem upewnienia się o stanie swojego zdrowia. Świątynie będą otwarte na indywidualną modlitwę.

19 marca – Uroczystość św. Józefa patrona naszej diecezji. O godz. 12.00 główne Uroczystości odpustowe w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Polecamy numer naszego diecezjalnego Opiekuna i Gościa Niedzielnego.

Wszystkim parafianom, gościom, dzieciom i młodzieży, Szczęść Boże na czas trwającego okresu Wielkiego Postu. !!!