KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA TRÓJCY ŚW. – 22.05.2016 r.

Przypominamy, że Msze św. na czas trwającego remontu w kościele farnym są przeniesione do Kościoła poklasztornego.

W związku ze zbliżającą się corocznie Uroczystością Bożego Ciała, która w tym roku wypada 26 maja, przypominamy o przygotowaniu ołtarzy. 1 ołtarz koło p. Chmielarskich, mieszkańcy Palat Ul. Brzozowa i Klonowa, 2 ołtarz koło państwa Machułów,  mieszkańcy Palat, Ul. Wrzosowa, Leśna i Lipowa 3 ołtarz –mieszkańcy Ul. Ostrzeszowska od Pani Tomczak do Państwa Walczaków, 4 ołtarz przy parkingu naprzeciw p. Iwańskich– mieszkańcy Ul. Rynek, Ul. Klasztorna i Ul. Ostrzeszowska od Państwa Sipurzyńskich do Państwa Formalików.  

Ołtarze na uroczystość zakończenia oktawy Bożego Ciała, przygotowują mieszkańcy wiosek według określonego porządku przez Sołtysów, wyjątkowo w tych samych miejscach co w Boże Ciało zew względu na zamknięcie Fary – Rynek Jagieły

 W sobotę dodatkowa Msza św. o godz. 11.00 w kościele klasztornym w intencji  chorych i cierpiących połączona z sakramentem namaszczenia. Po mszy św. wspólny obiad z chorymi w restauracji Stylowa organizowany przez parafialny zespół charytatywny. Zapraszamy wszystkich chorych jak co roku i prosimy ażeby im dopomóc do wzięcia w tym udziału.

Za tydzień w nasze parafii niedziela powołaniowa z udziałem kleryków naszego seminarium ofiary zebrane przekażemy na tę uczelnię.

Wyjazd dzieci rocznicowych do Lichenia, we wtorek o godz. 7.00, zbiórka przy remizie strażackiej o godz. 6.45.

Próba z dziećmi sypiącymi kwiatki będzie w środę o godz. 16.00 przed kościołem klasztornym.

Pojawił się nowy numer  Przewodnika, oraz Opiekuna zapraszamy do lektury prasy zwłaszcza, że zaprezentowani są nowo wyświęceni kapłani naszej Diecezji.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy wielu łask,

za przyczyną Matki Bożej.