INTENCJE MSZALNE

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09. 2018r.

7.30/F/ + Czesława i Mariannę Jurczaków w rocz. śm.

9.00/R/ + Teodora Mariannę i Władysława Szmajów

9.30/F/  SUMA ZA PARAFIAN

11.00/K/ + Irenę Janik – od męża i dzieci

12.00/F/  Dzięk. Błag. w 40  rocz. ślubu Edmunda i Marii z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

17.00/K/ + Marię i Teodora Sitków

PONIEDZIAŁEK  – 24.09.2018 r.

7.00/F/ +  Mariana Kamińskiego – od brata Jana Olka z żoną

18.00/F/ + Józefa i Piotra Komorskich

WTOREK – 25.09.2018 r.

7.00/F/ + Marię Walczak – od córki Marty z Marcinem i Nadią

18.00/F/ + Henryka Strzeleckiego w 2 rocz. śm.  

ŚRODA – 26.09.2018 r.

9.00/F/ + Stanisława Janinę i Adama Prauzińskich

18.00/F/ + Jana Olkiewicza – od nauczycieli i pracowników oraz  emeryt. nauczycieli Szkoły Podstawowej  w Grabowie  

                  Nowenna za zmarłych. 

CZWARTEK  – 27.09. 2018 r.

7.00 /F/  Dzięk. Błag.  z prośbą o zdrowie i Bożą Błogosławieństwo w pracy

18.00/F/ + Pelagię, Władysławę i Jana Pięknych

PIĄTEK  –  28.09. 2018r.

7.00/F/ +  Stanisława Ratajskiego – od Kamili Wilk z rodz., Moniki  i szwagra Piotra z rodz.                                                     

18.00/F/ + Wacława Morawca

SOBOTA – 29.09. 2018 r. 

9.00 /F/+  Wincentego i Helenę Puchała

15.00/F/ Msza św. ślubna: Sara Szala i Sebastian Frankowski

18.00/F/ + Marka i Dominika Młodzińskich, Juliannę Franciszka i Stanisława Ratajskich         

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09. 2018r.

7.30/F/  Dzięk. Błag.  z prośbą o zdrowie i Bożą Błogosławieństwo w pracy i nauce

9.00/R/ + Czesława Błaszczyka – od braci Franciszka z rodz. i Władysława i chrześniaków  Wioletty i Mariana  

9.30/F/  SUMA ZA PARAFIAN

11.00/K/ + Janinę, Stanisława i Tadeusza Walas, Teresę i Józefa Stempin

12.00/F/  Dzięk. Błag.  z prośbą o zdrowie i Bożą Błogosławieństwo dla Hieronima ( chrzty)

17.00/K/ + Mariana Sitka w 30 rocz. śm.

Msza Świeta Nowennowa

+Teresę Jędrzejakod rodz. Kulczyckich i szwagierki Teresy Jędrzejak

+Jana Nawrota od Józefa Szmaja z rodz. i kuzynostwa Mielcarków z Biskupic Ołob. i  Wygody z rodzinami                                                                                                  

+ Marię Walczak od Mirosław Grzywaczewskiej i rodz. Kajdów oraz rodz. Żuberków

+Janinę Ciesielska od rodziny Tyczyńskich,  Kędziów i Tomalów z Ostrzeszowa  

+  Radosława Laraod rodziny Ławniczaków i Kempskich                                                                                                            

+ Bolesława Czerniaka od rodz. Muszyńskich i Bilskich z Grabów Wójt. i chrześniaczki Marii z Grabowa

+ Piotra Janickiegood rodz. Małolepszych i  Marii, Czesława i Kazimiery, Stanisława Fiołkowskich

+ Tadeusza Zygmunta od Mariana Wieczorka z rodz z Grabowa, Ali i Romana Dębskich

+ Mariana Kamińskiegood chrzestnicy Wiesławy i rodz. i Kamińskich z Namysłaków

+ Jana Olkiewicza od Sas. Jabłońskich, Doruchów z Chlewa i bratanicy Ani z dziećmi            

+ Karola Stambułę od rodz. Wieteckich, Iwańskich i Rybczyńskich z Grabów Pust.

+Jana Bąka od szwagra Marka z rodz. i chrześniaka Tomasza

+Stanisława Ratajskiego od Macieja Prauzińskiego z rodz. i rodz. Mintów z Grabów Wójt.

+ Kazimierę Grabarczyk od wnuków Jacka, Karola i wnuczki Kasi z rodzinami

+ Hieronima Polaka od rodz. Garncarków z Kraszewic i Młynarczyków z Jaskółek

+ Bogumiłę Skrzypek od Elżbiety i Janusz Jen i rodz., Olaszów i Stempniów z Grabowa

+ Włodzimierza Kucharskiego – od szwagierki Bożeny z rodz. i bratanicy Janiny Lubryka i bratanka Janusza

+ Mariannę Jurczak od rodz. Dombek z córkami i Domagalskich i koleżanek: Janiny Szala, Kazimiery Mikołajczyk i Marianny Olczak 

+ Czesława Błaszczyka od Damiana i Ani Kaczmarków i chrześniaczki Joli z rodz.