INTENCJE MSZALNE

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  26.07.2020 r.

7.30/F/ + Stanisława Sitka w rocz. śm.

9.00/R/ + Zm. rodziców Alinę i Józefa Garncarków, Mariannę i Jana Korzeniewskich

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/F/+ Annę Józefa Zbigniewa Niezgódków i Jana Woziwodzkiego

17.00/K/ + Annę Gozdowska z racji im. ( poświecenie pojazdów)

PONIEDZIAŁEK – 27.07.2020 r.

7.00/F/ + Stefanię Kędzia – od męża Władysława

18.00/F/ + Marka Pilarczyka – od siostry Krystyny

WTOREK – 28.07.2020 r.

7.00/F/+ Jerzego Okonia – od Marzeny z Tomkiem i dziećmi

18.00/F/+ Martę Lipka i zm. Stanisława w rocz. śm.

ŚRODA – 29.07.2020 r.

9.00/F/ + Wojciecha Jabłońskiego – od Marka i Jacka Nowackich

18.00/F/ Nowenna za zmarłych

 CZWARTEK – 30.07.2020 r.  

7.00 /F/ + Jana Stodolnego – od córki Jolanty z rodziną

18.00/F/ + Pelagię Stawirek – od dzieci oddziału przedszkolnego Sióstr Salezjanek     

PIĄTEK – 31.07.2020 r.  

7.00/F/ + Karola Śniadka – od córeczki Lenki z mamą Aleksandrą

18.00/F/ + Anielę Gozdowską – Sobiesińską i zm. Lucjana           

SOBOTA – 01.08.2020 r.

9.00/F/+ Teresę Nowak w rocz. śm.

18.00/F/+ Annę i Marcina Karbowskich w 23 rocz. śm . (różaniec)

 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  02.08.2020 r.

7.30/F/ + Ewę Błaszczyk w 1 rocz. śm.

9.30/F/ Suma w intencji Parafian

11.00/F/+ Weronikę Ignacego Wacława Kamienników i zm. z rodziny

17.00/K/ + Leona i Annę Warszawskich

Msza Święta Nowennowa

+Stefanię Kędzia  –  od rodz. Sewol z synem Sławkiem i rodz. Kanorowskich z synami z Ostrzeszowa

+Jerzego Okonia –  od OSP w Książenicach  i sąś. Trzeciaków i Jasińskich

+Jana Stodolnego  –  od Krystyny i Jerzego Jakubczyków z rodz. z Grabowa, rodz. Gudrów z Jesiony                                                           

+Karola Śniadka –  od chrzestnego Tadeusza z żoną, kuzynów Roberta Danusi Zbyszka  Łukasza Oskara z rodzinami i Anny Stencel 

+Łucjana Dirskę –  od Haliny Calińskiej i Magdy Walichnowskiej z rodzinami, rodz.  Piekarskich

+Adama Drożaka – od Pawła Ditfelda z rodz. i sąś. Grażyny z dziećmi i rodz. Małolepszych

+Tadeusza Rybaka  –  od Bronisławy i Stanisława Antczaków z rodz., Jadwigi i Zygmunta Ciesielskich

+Stefana Szymczaka  –  od Lucyny i Tadeusza Górskich  z mamą z Gorzyc Wielkich,  Dawida Pawlak z dziećmi z Gorzyc W.  i rodz. Przerwów z Wielowsi

+Mariana Nowaka–  od Romana Adamowicza z rodz. z Kaliszkowic Ołob. i sąś. Zmyślonych i Nowetów z Dębicza

+Edwarda Nieszczesnego – od Zofii Migoń i rodz. Ciurysów, rodz. Pobłockich i Cudniewiczów

+Edwarda Siedleckiego –  od wnuków Marysi i Adama z rodzinami

+Henrykę Maciuszczak–  od rodzeństwa zięcia Jarka  i Czesława z Doruchowa

+Wiesława Małolepszego–  od sąś. Nowaków i Maciaczyków

+Marka Pilarczyka–  od bratanicy Agnieszki z rodz., Firmy Przetwórstwo Drewna Marek Sitkowski  i Współpracowników  z Zamościa

+Wacławę Tomala–  od rodz. Derów, Rauków  i Kamińskich z Ostrzeszowa, Firmy Wiertal  z Masanowa

+Edmunda Gepperta–  od Jana i Mateusza Cegiełków z rodz., kolegów i Zarządu Alfa Panel