INTENCJE mszalne

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09.2020 r.

7.30/F/ + Marię i Ignacego Powązków i zm. z rodziny

9.00/K/(Przy Krzyżu)+ Józefa Szmaja – od mieszkańców Kani

9.30/F/ Suma za Parafian                      

11.00/K/ Dziek. Błag. w 40 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

               + Józefata i Zofię Zygmuntów

17.00/K/ + Krystiana Trynkla

PONIEDZIAŁEK – 21.09.2020 r.

7.00/F/ + Stanisławę Ptak i Stefanię Kędzia

18.00/F/ + Jana Grzegorka – od chrześniaczki Anny z rodziną

WTOREK – 22.09.2020 r.

7.00/F/+ Za Duszę w czyśćcu cierpiące

18.00/F/ + Mariannę Pień w 10 rocz. śm. i zm. Franciszka

ŚRODA – 23.09.2020 r.

9.00/F/ + Wacława Kędzię i zm. Jadwigę – od siostrzenicy Heleny i Krystyny Sibińskiej z rodzinami

18.00/F/ + Marię i Józefa Walek i zm. z rodziny

                  Nowenna za zmarłych

CZWARTEK –24.09.2020 r.  

7.00 /F/ + Henryka Fabisza – od żony Marii

18.00/F/ + Wojciecha Jabłońskiego – od siostry Heleny i rodz. Sternalów  

PIĄTEK– 25.09.2020 r.  

7.00/F/  Dziek. Błag. z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie i pracy

18.00/F/ + Henryka Strzeleckiego w rocz. śm.

SOBOTA – 26.09.2020 r.

9.00/F/ + Janinę i Stanisława Prauzińskich

15.00/F/ Msza św. ślubna: Dawid Smug i Anna Kamińska

16.30/F/ Dziek. Błag. w 45 rocz. ślubu Danuty i Edwarda z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo (chrzty)

18.00/F/ + Marka Dominika Młodzińskich, Juliannę Franciszka Ratajskich

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.09.2020 r.

7.30/F/ + Łucję Żuberek w rocz. śm. i zm. Kazimierza

9.00/R/ + Zofię Janas – od rodz. Libudziców, Stempniewiczów i Panków

9.30/F/ Suma za Parafian                      

11.00/K/ Dziek. Błag. w 25 rocz. ur. Darii z prośbą o zdrowie i Bożą Opiekę

               + Irenę Janik

17.00/K/ + Józefa Sadowskiego w 20 rocz. śm.

Msza Święta Nowennowa

+Jolantę Warga  –  od Wójta z Pracownikami Urzędu i Radnych Gminy Sieroszewice

+Henryka Fabisza –  od kuzynostwa: Teresy Wrzesińskiej, Stanisława Biernata i Andrzeja Biernata z rodzinami, rodz. Zielińskich z Książenic

+Anielę Czerniak- od OSP Grabów Wójt., Rady Sołeckiej i Mieszkańców Grabów Wójt.

+Tadeusza Ilskiego-  od rodz. Niełacnych z Ostrowa Wlkp. i rodz. Ostrowiczów z  Poznania

+Janinę Cegiełkę-  od rodz. Rojków z Zamościa z Dominiką i Ireny z rodziną

+Józefa Szmaja –  od Eli Zadka z Franciszkiem i Adriana Zadki z rodziną

+Stanisławę Ptak-  od Dyrekcji i Grona Pedagog. i Pracowników Zespołu Szkół nr. 2 w Ostrzeszowie, Teresy Biel z rodziną

+Czesławę Marciniak-  od sąś. Sowińskich, Mielcarków i Stempniów z Zamościa

+Zygmunta Siedleckiego-  od Ireny Mituły z rodziną i Józefa Szmaja z rodzina z Palat

+Stefanię Kędzia-  od rodz. Łatków i Stempniewiczów i sąś. Modrzejewskich

+Jana Stodolnego-  od Andrzeja Domagały z rodz. i Jana Biegalskiego z bratem

+Karola Śniadka – od rodz. Szymczaków z Grabów Pust.

+Łucjana Dirskę–  od rodz. Chudzińskich i Wieteckich ze Smolnik, rodz. Bigdowskich z  Książenic

+Adama Drożaka – od Zofii Migoń i rodz. Ciurysów, sąś. Jadwigi Domagalskiej z rodziną