INTENCJE MSZALNE

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2017 r.

7.30/K/+ Wandę Moś i zm. z rodziny

9.00/R/+ Marka Szymańskiego – od nauczycieli i pracowników Gimnazjum w Grabowie

9.30/K/ + SUMA  ZA  PARAFIAN                             

11.00/K/ + Józefa Stempina                         

17.00/K/ + Anielę, Czesława i Wacława Gozdowskich                   

PONIEDZIAŁEK – 31.07.2017 r.

7.00/K/+ Mariana Semper – od córki Doroty z rodziną

18.00/K/+ Agnieszkę i Stefana Cywińskich

WTOREK – 01.08.2017 r.

7.00 /K/+ Jerzego Śmigielskiego – od rodz. Jaguźnych i Nawrotów

18.00/K/+ Teresę Nowak w rocz. śm.

ŚRODA – 02.08.2017 r.

9.00/K/ + Alicję i Józefa Tyrakowskich w rocz. śm.

18.00/K/ NOWENNOWA: Agnieszkę Cywińską, Helenę Biel, Danutę Prauzińską, Jacka Masłowskiego, Edmunda Kędzie, Teresę Ofiara, Stanisławę Weber, Mariannę Krysiak, Marcina Tomalkiewicza, Helenę Kaja                                  

I CZWARTEK MIESIĄCA – 03.08.2017 r.

7.00 /K/+ Teresę Dera – od koleżanek córki zmarłej: Jadwigi, Marioli, Elżbiety i Marii

18.00/K/ + Marcina Pałkę w rocz. śm.

I PIĄTEK MIESIĄCA  – 04.08.2017r.

7.00/K/+ Stanisława Dembka – od rodziny Kaniów z Biernacic               8.00 – Objazd chorych       

16.00/K/ Spowiedź I piątkowa z komunią św.

18.00/K/+ W intencji Żywego Różańca

I SOBOTA MIESIĄCA – 05.08.2017 r.  

9.00/K/+ Jana Krawczyka w 1 rocz. śm. – od córki Agnieszki

17.30/K/ Nabożeństwo I Soboty – Różaniec

18.00/K/+ Pawła Piekarskiego w 9 rocz. śm. i zm. z rodziny Kaniów

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Święto Przemienienie Pańskie – 06.08.2017 r.

7.30/K/+ Zmarłych z rodz. Martyków: Zofię, Józefa, Jana, Bolesława

9.00/R/+ Andrzeja Gorgola – od Artura Jaźwiec z rodziną z Kalisza

9.30/K/ + SUMA  ZA  PARAFIAN                             

11.00/K/ +  Annę i Mariana Karbowskich w 31 rocz. śm.                    

17.00/K/ + Mariannę i Antoniego Klarów