INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA II Wielkiego Postu

07.30/F/ + Alojzego Kieronia -od chrześniaczki Doroty z Teklinowa

09.00/R/ + Walentynę i Franciszka Gawronów

09.30/F/ – Za Parafian

11.00/F/ + Teresę i Józefa Pilarczyków w rocz śm.

16.00/F/ Gorzkie żale z nauka pasyjną

17.00/F/ + Mariannę  i Alfreda Kowalskich w rocz śm

PONIEDZIAŁEK – 26.02.2024r.

07.00/F/ + Marka Kubackiego- od córki Beaty z rodz

18.00/F/ + Kazimierza Chudzińskiego w 15 rocz śm

WTOREK – 27.02.2024r.

07.00/F/ + Pawła szalę -od sąś Sitkowskich i Pałczyńskich z Zamościa

18.00/F/ +Stanisława i Mariannę Dembków i zm rodz  z obu stron

ŚRODA – 28.02.2024r.

09.00/F/ + Anielę i Ignacego Ofiarów

18.00 /F/ + Helenę i Piotra Bielów Marię i Antoniego Głowinkowskich

                  + nowenna

CZWARTEK 29.02.2024r.

07.00/F/ + Antoniego Śmiatacza -od rodz Tarchalskich z Grabowa i Ostrowa

18.00/F/ + Grażynę Pietrzak – od córki Katarzyny z rodz oraz córki Anny z rodz i Kazimierza

PIĄTEK I miesiąca – 01.03.2024r.

07.00/F/ + Mariannę Dembek- od os sas ;Masłowskiej Burzały  Niełacnych, Jaguźnych  i Idczaków

16.00 /F/ +Stefana Stadnika w 2 rocz śm

16.30/F/ Droga Krzyżowa

18.00/F/ + w int Marianny Dembek -od Koła Żywego Różanca

SOBOTA – 02.03.2024r.

09.00/F/ +W pewnej intencji z prośbą o zdrowie i Boże Błog

18.00/F/ Józefę i Franciszka Rachutów

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.03.2024r.

07.30/F/ + Helenę i Józefa Serafinowskich oraz Janinę i Stanisława Kubasików

09.00/R/ + Józefa Pola- od rodz Libudziców z Grabowa i Raduchowa

09.30/F/ – Za Parafian

11.00/F/ + Helenę Ludwika, Lesława Olczaków

16.00 /F/ GORZKIE ŻALE

16.45/F/ + Włodzimierza Lubienieckiego i zm z rodz

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

+Marię Semper – od wnuczek Angeliki i Darii z rodz.

+Łucję Bochen– od wnuczki Joanny z męzem i Rafała Możdzanowskiego z Olą

+Marka Kubackiego–od rodz Skrzypków z Zamościa,Janczaków ,Gabrysiówz Mikstatu

+Bolesława Szymczaka-od rodz Muszalskich z zamościai Muszyńskichz Grabów Wójt

+Antoniego Śmiatacza -od rodz Prauzinskich oraz Barbary i Tadeusza Kucharskich

+Pawła Szalę -od właścicieli i prac firmy Drewmar oraz Muszalskich z Zamościa

+Mariannę Dembek -od rodz Frankowskichz Wielowsi i Eli Józkowiak z rodz.

+Annę Szmaj -od rodz Przybyłów z Kaliszkowic Ołob oraz sąs z Błaszek

+Marię Zielińską -od Jana Jarzyny z Książenic oraz Mariana Biela z rodz.

+Daniela Cegiełkę-0d rodz Łachajczyków i Zarębów oraz rodz Spalonych

+Andrzeja Gumińskiego -od Anny Krowickiej oraz prac przychodni w Grabowie

+Halinę Lipiak-od Magdaleny i Klaudiusza Walczaków oraz Zielińskich z Książenic

+Władysława Jarosika-od Marii Domagała z rodz oraz rodz Aksamskich  Nikodemów i Paczków

+Stanisława Dybula -od rodz Olejników z Ksiązenic,oraz Walczaków Kaczmarków, Jerczyńskich i Teresy Bąk

+Henryka Kanteckiego -od Katarzyny Łęckiej Anny Stencel Małgorzaty i Ryszarda